Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Lefel 3 Gwyddor Bwyd a Maeth (o 2015)

Tanysgrifiwch i gael gwybod am newyddion a datblygiadau yn y pwnc yma

Mae CBAC yn falch o gyhoeddi bod dau gymhwyster lefel 3 newydd mewn Gwyddor Bwyd a Maeth wedi'u cymeradwyo. Bydd y cymwysterau hyn ar gael i'w haddysgu am y tro cyntaf yng Nghymru a Lloegr o fis Medi 2015, i'w hachredu am y tro cyntaf yn 2017.

  • Tystysgrif Lefel 3 mewn Gwyddor Bwyd a Maeth (QAN 601/4553/5)
  • Diploma Lefel 3 mewn Gwyddor Bwyd a Maeth (QAN 601/4552/3) 

Datganiad o Ddiben

Datganiad o Ddiben Tystysgrif mewn Gwyddor Bwyd a Maeth CBAC

Datganiad o Ddiben Diploma mewn Gwyddor Bwyd a Maeth CBAC  

Asesiad Dan Reolaeth

Mae'r asesiad allanol ar gyfer uned 2 (Sicrhau bod bwyd yn ddiogel i'w fwyta) ar gael i'w lawrlwytho ar y wefan ddiogel yn yr adran Papur Cwestiynau.

Ymunwch â'r Tîm: Byddwch yn Arholwr neu Safonwr

Ar hyn o bryd, rydym yn recriwtio arholwyr a safonwyr ar gyfer cymwysterau TGAU, UG/Safon Uwch a/neu gymwysteru Lefel 1 a Lefel 2 cyfres haf y flwyddyn nesaf. Os oes gennych chi o leiaf dwy flynedd o brofiad addysgu ac eisiau ymgeisio am y swyddi hyn, yna dylech greu cyfrif er mwyn cwblhau'r broses ymgeisio ar-lein.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn ag arholi, yn cynnwys swyddi gwag a manteision arholi, ewch i'n tudalen penodedigion.

Dogfennau Allweddol

Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP)

Rydym yn cynnal cyfres o gyrsiau DPP i gefnogi athrawon sydd yn addysgu Lefel 3 Gwyddor Bwyd a Maeth. I archebu eich lle, cliciwch ar y linc isod:

CBAC Lefel 3 Gwyddor Bwyd a Maeth - Hydref 2016

I gael gwybod mwy, cysylltwch â:

Allison Candy - Swyddog Pwnc
Rhif ffôn: 029 2026 5093
E-bost: Allison.candy@wjec.co.uk

Gemma Edwards - Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Rhif ffôn: 029 2026 5115
E-bost: gemma.edwards@wjec.co.uk

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.