Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Bwyd a Maeth TGAU (o 2016)

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth yn ymwneud â manyleb TGAU Bwyd a Maeth newydd sydd ar gael yng Nghymru yn unig (addysgu o 2016). Bydd y cymhwyster diwygiedig hwn, wedi'i gymeradwyo gan Cymwysterau Cymru, yn disodli cymwysterau TGAU Bwyd cyfredol CBAC; TGAU Lletygarwch ac Arlwyo, TGAU Economeg y Cartref: Bwyd a Maeth a TGAU Dylunio a Thechnoleg: Technoleg Bwyd.Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Cyrsiau Hyfforddi

Rydym yn cynnig sawl cwrs hyfforddi mewn lleoliadau ar draws y DU.

Gweld Cyrsiau

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld â'r Wefan AAA

Banc Cwestiynau

Mae'r adnodd yma yn galluogi chi i greu papur cwestiynau o ddewis o filoedd o gwestiynau o gyn bapurau.

Ymweld â'r Banc Cwestiynau

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

Ewch i'r Wefan Ddiogel


Asesiad dan Reolaeth

Mae'r asesiad ar gyfer yr uned 2 (Bwyd a Maeth ar Waith) ar gael i'w lawrlwytho ar y wefan ddiogel yn yr adran Papur Cwestiynau.Dod yn Arholwr gyda CBAC

Dysgu mwy am addysgu ac asesu ein cymwysterau
Derbyn hyfforddiant wyneb yn wyneb
Medru cynnig mwy o gymorth i fyfyrwyr

Mwy o wybodaeth


Cysylltwch â Ni

Mae ein harbenigwyr Bwyd a Maeth yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.

Swyddog Pwnc

Allison Candy
029 2026 5093
allison.candy@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Gemma Edwards
029 2026 5115
gemma.edwards@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth E-asesu

Bryn Reynolds
029 2026 5328
e-assessment@wjec.co.uk


Cymwysterau Perthnasol


Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.