Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Astudiaethau Ffilm TAG UG/U

Tanysgrifiwch i gael gwybod am newyddion a datblygiadau yn y pwnc yma

Newyddion

Wedi ei achredu: UG CBAC Eduqas Astudiaethau Ffilm (i'w addysgu o 2017)

Mae CBAC wedi datblygu cymhwyster UG diwygiedig ar gyfer Astudiaethau Ffilm fel rhan o'r brand Eduqas. Rheoleiddir y cymhwyster hwn, sydd i'w addysgu o 2017, gan Ofqual. Mae'r cymhwyster wedi ei gynllunio i fodloni gofynion rheoleiddio yn Lloegr. Gellir dod o hyd i'r fanyleb ar dudalen UG Astudiaethau Ffilm ar wefan Eduqas.

Gwobrau Delwedd Symudol 2017

Mae'r Wobr Delwedd Symudol, a gynlluniwyd mewn partneriaeth â'r Sefydliad Ffilm Prydain, yn cydnabod ac yn gwobrwyo gwneuthurwyr ffilmiau ifanc mwyaf talentog y Deyras Unedig. Bob blwyddyn, bydd myfyrwyr sy'n ymgymryd â chymwysterau Ffilm a'r Cyfryngau CBAC yn derbyn gwahoddiad i gyflwyno eu gwaith i'w ystyried gan ein panel o feirniaid.

Mwy o wybodaeth

MIA2017 Logo

 

Deunyddiau Enghreifftiol 2012

Deunyddiau enghreifftiol 2012 - Mae detholiadau ffilm ymgeiswyr, FM1 a FM3, a sgriptiau FM2 a FM4 - ar gael i'w llwytho i lawr o wefan ddiogel CBAC (Llwytho Adnoddau PDF i lawr - Enghraifft Ffilm TAG 2012)

Gall deunyddiau DPP 2012 hefyd gael eu llwytho i lawr oddi ar y wefan ddiagel (Lywytho Adnoddau PDF i lawr - Deunyddiau DPP).

Sylwer: darperir cyfrinair ar gyfer y wefan ddiogel gan eich swyddog arholiadau.

FM2 (1182) Deunydd Adnoddau Adran A

Dwy eitem - Bydd deunydd adnoddau ar gyfer Adran A FM2 (1182) yn arholiad Ionawr 2013 a'r holl arholiadau i ddilyn nawr yn cynnwys dwy eitem ar gyfer pob cwestiwn. Am fanylion pellach gweler Cylchlthyr Rhif 6.

Ymestyn Dyddiadau Opsiwn Ar Gyfer Manyleb Astudiaethau Ffilm U/UG

Mae'r holl opsiynau ar gyfer y fanyleb U ac UG gyfredol yn cael eu hymestyn i ddyddiad gorffen y cymhwyster. Mae Eglurhad o'r fanyleb yn darparu ychydig o arweiniad ychwanegol, pwysig.

Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Gellir archebu lle yn awr ar gyfer rhaglen datblygiad proffesiynol parhaus cymedroli asesiad mewnol y flwyddyn academaidd 2013-2014. Digwyddiadau rhad ac am ddim yw'r rhain, ond noder os gwelwch yn dda mai un aelod o staff yn unig o bob canolfan sy'n cael eu mynychu. Darperir yr adolygiad o'r arholiad ar-lein.
 

Gwybodaeth a roddwyd ar y wefan yn ddiweddar ar gyfer Astudiaethau Ffilm TAG 2012-13

FM1

 • FM1 Extended Step Outline Guidance
 • Guidance on Completing 'Aims and Context' FM1 & FM3

Arweiniad FM3 - cynhyrchwyd gan Freddie Gaffney (Uwch Safonwr)

 • FM3 Example of Complete Step Outline
 • FM3 Outline Guidance Structure
 • FM3 Screenplay Guidance
 • Guidance on Completing 'Aims and Context' FM1 & FM3

FM4

Adran C - Astudiaeth Feirniadol

 • Fight Club, Happy Together, Les Enfants Du Paradis, Modern Times, Movern Callar, Solaris, Sweet Sweetback's Baadasssss Song, Talk to Her, The Battle of Algiers, Vertigo.

Cyhoeddiad(au)

 • Mae Sarah Casey Benyahia, Freddie Gaffney and John White AS Film Studies: The Essential Introduction, Routledge (2008) wedi cael ei ddiwygio i adlewyrchu'r  fanyleb newydd.
 • Mae The Companion A2 Film Studies: nawr wedi ei gyhoeddi.
 • Introduction to Film Studies (4th edition) gol. Jill Nelmes

Llyfrau defyddiol eraillsydd yn cynnwys deunyddiau perthnasol i'r fanyleb newydd, ond a ysgrifennwyd yn wreiddion ar gyfer yr hen fanyleb:

 • Tanya Jones, A Level Film Studies for WJEC, Hodder Arnold (2005)
 • Jo Harland & Nick Timmons, AS FILM Studies, Nelson Thornes Ltd (2006)
 • Mae Nick Lacey, Introduction to Film, Palgrave Macmillan (2005) yn lyfr mwy cyffredinal am Astudiaethau Ffilm.

Marciau Unffurf (GMU)

Ceir gwybodaeth am sut mae marciau crai yn cael eu trosi i farciau unffurf yn y ddogfen ganlynol - Marciau Unffurf.

Adnoddau

mae cyn-bapurau a chynlluniau marcio ar gael am ddim ar ein gwefan ddiogel i staff addysgu. (Siaradwch â'ch Swyddog Arholiadau am fanylion ar sut i gael mynediad i'r wefan ddiogel).

Am fwy o fanylion, cysylltwch â:

Rebecca Ellis - Swyddog Pwnc 
Ffôn: 029 2026 5195
E-bost: rebecca.ellis@wjec.co.uk

Hannah Macaulay- Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Ffôn: 029 2026 5101
E-bost: hannah.macaulay@wjec.co.uk

Newydd
pdf document logo
TAG UG/Safon Uwch Astudiaethau Ffilm Adroddiad Arholwyr Haf 2015
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2015 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.