Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Astudiaethau Ffilm TGAU (o 2017)

Lefel TGAU Astudiaethau Ffilm dynodedig CBAC (i'w addysgu o 2017)

Rydym wedi datblygu cymhwyster TGAU diwygiedig (9-1) Astudiaethau Ffilm,, sydd wedi cael ei achredu gan Ofqual a'i ddynodi gan Cymwysterau Cymru, i'w addysgu o 2017. Mae'r cymhwyster hwn yn cyrraedd gofynion rheoliadol yng Nghymru a Lloegr.


Mwy o wybodaeth am gymwysterau dynodedig Cymwsyterau Cymru

Dogfennau Allweddol

 • Manyleb
 • DAE
 • Canllaw Addysgu: Yn cael ei ddatblygu
 • Adnoddau'r cwrs

  Mae'r holl adnoddau i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

  Dogfennau Cysylltiedig

  Cyrsiau Hyfforddi

  Rydym yn cynnig sawl cwrs hyfforddi mewn lleoliadau ar draws y DU.

  Cyrsiau hyfforddi  Gwobrau Delwedd Symudol 2017

  Mae'r Wobr Delwedd Symudol, a gynlluniwyd mewn partneriaeth â'r Sefydliad Ffilm Prydain, yn cydnabod ac yn gwobrwyo gwneuthurwyr ffilmiau ifanc mwyaf talentog y Deyras Unedig. Bob blwyddyn, bydd myfyrwyr sy'n ymgymryd â chymwysterau Ffilm a'r Cyfryngau CBAC yn derbyn gwahoddiad i gyflwyno eu gwaith i'w ystyried gan ein panel o feirniaid.

  Mwy o wybodaeth

  MIA2017 Logo

  Cysylltwch â Ni

  Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

  Swyddog Pwnc

  Rebecca Ellis
  029 2026 5195
  rebecca.ellis@wjec.co.uk

  Swyddog Cefnogi Pwnc

  Hannah Macaulay
  029 2026 5101
  hannah.macaulay@wjec.co.uk

  Cymwysterau Cysylltiedig


  Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.