Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Astudiaethau Ffilm UG (o 2017)

UG Astudiaethau Ffilm dynodedig CBAC (i'w addysgu o 2017)

Rydym wedi datblygu cymhwyster Lefel UG diwygiedig Astudiaethau Ffilm, sydd wedi cael ei achredu gan Ofqual a'i ddynodi gan Cymwysterau Cymru, i'w addysgu o 2017. Mae'r cymhwyster hwn yn cyrraedd gofynion rheoliadol yng Nghymru a Lloegr.


Mwy o wybodaeth am gymwysterau dynodedig Cymwsyterau Cymru

Dogfennau Allweddol

 • Safon Uwch: Manyleb
 • UG: Manyleb
 • Safon Uwch: DAE
 • UG: DAE
 • Canllaw Addysgu: yn cael ei ddatblygu
 • Adnoddau'r cwrs

  Mae'r holl adnoddau i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

  Dogfennau Cysylltiedig

  Cyrsiau Hyfforddi

  Rydym yn cynnig sawl cwrs hyfforddi mewn lleoliadau ar draws y DU.

  Cyrsiau hyfforddi  Cysylltwch â Ni

  Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

  Swyddog Pwnc

  Rebecca Ellis
  029 2026 5195
  rebecca.ellis@cbac.co.uk

  Swyddog Cefnogi Pwnc

  Hannah Macaulay
  029 2026 5101
  hannah.macaulay@cbac.co.uk

  Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.