Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Astudiaethau Ffilm UG (o 2017)

UG Astudiaethau Ffilm dynodedig CBAC (i'w addysgu o 2017)

Rydym wedi datblygu cymhwyster Lefel UG diwygiedig Astudiaethau Ffilm, sydd wedi cael ei achredu gan Ofqual a'i ddynodi gan Cymwysterau Cymru, i'w addysgu o 2017. Mae'r cymhwyster hwn yn cyrraedd gofynion rheoliadol yng Nghymru a Lloegr.


Mwy o wybodaeth am gymwysterau dynodedig Cymwsyterau Cymru

Adnoddau'r cwrs

Mae'r holl adnoddau i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Cyrsiau Hyfforddi

Rydym yn cynnig sawl cwrs hyfforddi mewn lleoliadau ar draws y DU.

Cyrsiau hyfforddiGwobrau Delwedd Symudol 2017

Mae'r Wobr Delwedd Symudol, a gynlluniwyd mewn partneriaeth â'r Sefydliad Ffilm Prydain, yn cydnabod ac yn gwobrwyo gwneuthurwyr ffilmiau ifanc mwyaf talentog y Deyras Unedig. Bob blwyddyn, bydd myfyrwyr sy'n ymgymryd â chymwysterau Ffilm a'r Cyfryngau CBAC yn derbyn gwahoddiad i gyflwyno eu gwaith i'w ystyried gan ein panel o feirniaid.

Mwy o wybodaeth

MIA2017 Logo

Cysylltwch â Ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Rebecca Ellis
029 2026 5195
rebecca.ellis@cbac.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Jodie Mearing-Lane
029 2026 5101
Jodie.Mearing-Lane@wjec.co.uk

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.