Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Project Estynedig Lefel 3

Project Estynedig Lefel 3

Mae ein Cymhwyster Project Estynedig Lefel 3 ar gael i ddysgwyr yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon, canolfannau Lluoedd Prydain Dramor a chanolfannau Prydain Dramor fel cymhwyster annibynnolCymhwyster un uned yw'r Project Estynedig sy'n cael ei asesu'n fewnol a'i safoni'n allanol.  Mae gan ganolfannau yr opsiwn o ddefnyddio'r llwyfan e-gyflwyno ar-lein, sy'n rhad ac am ddim ar gyfer y Project Estynedig.

Gall y Prosiect Estynedig ei ddatblygu o un neu ragor o raglenni astudio y dysgwr neu o bwnc o ddiddordeb personol.  Gall fod yn seiliedig ar amrywiaeth o fformatau a chyd-destunau, e.e. traethawd hir, astudiaeth maes, arteffact neu berfformiad.  Mae dysgwyr yn cael eu cefnogi drwy gydol y broses gan oruchwyliwr a rhaglen addysgu a dysgu.

Mae'r cymhwyster yn cynnig opsiynau amserlennu hyblyg i ganolfannau. Bydd gan ddysgwyr fwy o ddewis dros eu hastudiaethau nag erioed a chyfle i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy defnyddiol, sy'n cael eu gwerthfawrogi'n fawr mewn addysg uwch ac ym myd gwaith.  Mae natur hyblyg y cymhwyster hwn hefyd yn annog gweithgareddau trawsgwricwlaidd gan roi cyfleoedd i ryngweithio rhwng cyfadrannau ac adrannau o fewn y canolfannau. 

Bydd y cymhwyster Project Estynedig ar gael ar gyfer cyfres mis Mehefin yn unig ar gyfer pob canolfan.

Pam dewis astudio'r Project Estynedig gyda CBAC?Dogfennau Allweddol

Gweler Dogfennau Perthnasol hefyd ar gyfer adnoddau pellach.


Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP)

Mae deunyddiau DPP Hydref 2016 a 2017 ar gael ar ein Gwefan Ddiogel o dan adran Deunydd DPP, sy'n cynnwys enghreifftiau o'r Project Estynedig .  Os na allwch gael mynediad i'r wefan ddiogel, cliciwch yma.

Bydd ein rownd o gyrsiau DPP nesaf yn ystod Hydref 2018 ar y dyddiadau isod.

  • 3 Hydref 2018 – Caerdydd
  • 11 Hydref 2018 - Birmingham
  • 18 Hydref 2018 – Llundain
Rholiwch i lawr i weld y ddolen i logi eich lle ar-lein.

Gweld tystebau cwrs DPP

Cysylltwch â Ni

Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.

Rheolwr y Cymhwyster Project Estynedig

Glenda Kinsey
029 2026 5348
Ebostio Glenda

Swyddog Cefnogaeth Pwnc


Tania Lucas
029 2026 5343
Ebostio Tania

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

Upcoming CPD Events

Lefel 3 Prosiect Estynedig (Canolfannau Cymru a Lloegr)
 
Newydd
pdf document logo
Adroddiad Prif Safonwr Project Estynedig 2018
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr 2018 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.