Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Project Estynedig Lefel 3

WJEC Extended Project

Mae ein Cymhwyster Project Estynedig Lefel 3 ar gael i ddysgwyr yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon, canolfannau Lluoedd Prydain Dramor a chanolfannau Prydain Dramor fel cymhwyster annibynnolCymhwyster un uned yw'r Project Estynedig sy'n cael ei asesu'n fewnol a'i safoni'n allanol.  Mae gan ganolfannau yr opsiwn o ddefnyddio'r llwyfan e-bortfolio ar-lein, sy'n rhad ac am ddim ar gyfer y Project Estynedig.

Gall y Prosiect Estynedig ei ddatblygu o un neu ragor o raglenni astudio y dysgwr neu o bwnc o ddiddordeb personol.  Gall fod yn seiliedig ar amrywiaeth o fformatau a chyd-destunau, e.e. traethawd hir, astudiaeth maes, arteffact neu berfformiad.  Mae dysgwyr yn cael eu cefnogi drwy gydol y broses gan oruchwyliwr a rhaglen addysgu a dysgu.

Mae'r cymhwyster yn cynnig opsiynau amserlennu hyblyg i ganolfannau. Bydd gan ddysgwyr fwy o ddewis dros eu hastudiaethau nag erioed a chyfle i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy defnyddiol, sy'n cael eu gwerthfawrogi'n fawr mewn addysg uwch ac ym myd gwaith.  Mae natur hyblyg y cymhwyster hwn hefyd yn annog gweithgareddau trawsgwricwlaidd gan roi cyfleoedd i ryngweithio rhwng cyfadrannau ac adrannau o fewn y canolfannau. 

Bydd y cymhwyster Project Estynedig ar gael ar gyfer cyfres mis Mehefin yn unig ar gyfer pob canolfan.

Pam dewis astudio'r Project Estynedig gyda CBAC?Y Newyddion Diweddaraf


Dogfennau Allweddol

Gweler Dogfennau Perthnasol hefyd ar gyfer adnoddau pellach.


Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP)

Mae ein cyrsiau DPP Tymor yr Hydref 2017 ar gyfer CPE ar gael i chi archebu eich lle ar-lein yma. Archebwch eich lle yn gynnar i ddiogelu eich lle.

  • Dydd Iau 21 Medi 2017 – Caerdydd
  • Dydd Mercher 27 Medi 2017 – Exeter
  • Dydd Mawrth 3 Hydref 2017 – Manceinion
  • Dydd Iau 12 Hydref 2017 – Llundain

Mae deunydd DPP Hyderf 2016 ar gael ar ein Gwefan Ddiogel o dan adran Deunydd DPP, sy'n cynnwys enghreifftiau o'r Project Estynedig .  Os na allwch gael mynediad i'r wefan ddiogel, cliciwch yma.

Gweld tystebau cwrs DPP

Cysylltwch â Ni

Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.

Rheolwr y Cymhwyster Project Estynedig

Glenda Kinsey
029 2026 5348
glenda.kinsey@cbac.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc


Tania Lucas
029 2026 5343
tania.lucas@wjec.co.uk

Newydd
pdf document logo
Adroddiad Prif Safonwr Project Estynedig 2017
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2017 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.