Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Project Estynedig Lefel 3

WJEC Extended Project

Mae ein Cymhwyster Project Estynedig Lefel 3 ar gael i ddysgwyr yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon, canolfannau Lluoedd Prydain Dramor a chanolfannau Prydain Dramor fel cymhwyster annibynnolCymhwyster un uned yw'r Project Estynedig sy'n cael ei asesu'n fewnol a'i safoni'n allanol.  Mae gan ganolfannau yr opsiwn o ddefnyddio'r llwyfan e-bortfolio ar-lein, sy'n rhad ac am ddim ar gyfer y Project Estynedig.

Gall y Prosiect Estynedig ei ddatblygu o un neu ragor o raglenni astudio y dysgwr neu o bwnc o ddiddordeb personol.  Gall fod yn seiliedig ar amrywiaeth o fformatau a chyd-destunau, e.e. traethawd hir, astudiaeth maes, arteffact neu berfformiad.  Mae dysgwyr yn cael eu cefnogi drwy gydol y broses gan oruchwyliwr a rhaglen addysgu a dysgu.

Mae'r cymhwyster yn cynnig opsiynau amserlennu hyblyg i ganolfannau. Bydd gan ddysgwyr fwy o ddewis dros eu hastudiaethau nag erioed a chyfle i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy defnyddiol, sy'n cael eu gwerthfawrogi'n fawr mewn addysg uwch ac ym myd gwaith.  Mae natur hyblyg y cymhwyster hwn hefyd yn annog gweithgareddau trawsgwricwlaidd gan roi cyfleoedd i ryngweithio rhwng cyfadrannau ac adrannau o fewn y canolfannau. 

Bydd y cymhwyster Project Estynedig ar gael ar gyfer cyfres mis Mehefin yn unig ar gyfer pob canolfan.

Pam dewis astudio'r Project Estynedig gyda CBAC?


Y Newyddion Diweddaraf


Dogfennau Allweddol

Gweler Dogfennau Perthnasol hefyd ar gyfer adnoddau pellach.


Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP)

Rydym wrthi'n cynllunio ein digwyddiadau DPP Tymor yr Hydref 2017 ar gyfer y Project Estynedig.  I gofrestru eich diddordeb heb ymrwymo ar gyfer un o'r dyddiadau isod, ebostiwch tania.lucas@wjec.co.uk.

  • Dydd Iau 21 Medi 2017 – Caerdydd
  • Dydd Mercher 27 Medi 2017 – Exeter
  • Dydd Mawrth 3 Hydref 2017 – Manceinion
  • Dydd Iau 12 Hydref 2017 – Llundain

Mae deunydd DPP Hyderf 2016 ar gael ar ein Gwefan Ddiogel o dan adran Deunydd DPP, sy'n cynnwys enghreifftiau o'r Project Estynedig .  Os na allwch gael mynediad i'r wefan ddiogel, cliciwch yma.

Gweld tystebau cwrs DPP

Cysylltwch â Ni

Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.

Rheolwr y Cymhwyster Project Estynedig

Glenda Kinsey
029 2026 5348
glenda.kinsey@cbac.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc


Tania Lucas
029 2026 5343
tania.lucas@wjec.co.uk

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.