Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Project Estynedig Lefel 3

Tanysgrifiwch i'n rhestr bostio i dderbyn diweddariadau pwysig ynglŷn â'r cymhwyster hwn.

Mae ein Cymhwyster Project Estynedig Lefel 3 ar gael i ddysgwyr yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon, canolfannau Lluoedd Prydain Dramor a chanolfannau Prydain Dramor fel cymhwyster annibynnol. Cymhwyster un uned yw'r Project Estynedig sy'n cael ei asesu'n fewnol a'i safoni'n allanol.  Mae gan ganolfannau yr opsiwn o ddefnyddio'r llwyfan e-bortfolio ar-lein, sy'n rhad ac am ddim ar gyfer y Project Estynedig.

Gall y Prosiect Estynedig ei ddatblygu o un neu ragor o raglenni astudio y dysgwr neu o bwnc o ddiddordeb personol.  Gall fod yn seiliedig ar amrywiaeth o fformatau a chyd-destunau, e.e. traethawd hir, astudiaeth maes, arteffact neu berfformiad.  Mae dysgwyr yn cael eu cefnogi drwy gydol y broses gan oruchwyliwr a rhaglen addysgu a dysgu.

Mae'r cymhwyster yn cynnig opsiynau amserlennu hyblyg i ganolfannau. Bydd gan ddysgwyr fwy o ddewis dros eu hastudiaethau nag erioed a chyfle i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy defnyddiol, sy'n cael eu gwerthfawrogi'n fawr mewn addysg uwch ac ym myd gwaith.  Mae natur hyblyg y cymhwyster hwn hefyd yn annog gweithgareddau trawsgwricwlaidd gan roi cyfleoedd i ryngweithio rhwng cyfadrannau ac adrannau o fewn y canolfannau. 

Bydd y cymhwyster Project Estynedig ar gael ar gyfer cyfres mis Mehefin yn unig ar gyfer pob canolfan.

Pam dewis astudio'r Project Estynedig gyda CBAC?

Y Newyddion Diweddaraf

CBAC yn cyflwyno e-bortffolio ar gyfer y Project Estynedig

Dogfennau Allweddol

Manyleb Project Estynedig

Asesu ac Oriau Dysgu dan Arweiniad

Cymeradwyo Cynigion a Theitlau Project

Dyddiadau Allweddol ar gyfer Cyfres Haf 2017

Pwyntiau Perfformiad

Pwyntiau UCAS

Cwestiynau Cyffredin

Gweler Dogfennau Perthnasol hefyd ar gyfer adnoddau pellach.

Ffiniau Gradd (GMU / Marciau Crai)

Ffiniau gradd Crai/GMU

Mae gwybodaeth am drosi marciau crai'n farciau unffurf (GMU).

Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP)

Mae deunydd DPP Hyderf 2016 nawr ar gael i athrawon ei gyrchu ar ran DPP ar y Wefan Ddiogel.  Os na allwch gael mynediad i'r wefan ddiogel, cliciwch yma am fwy o fanylion.

Beth oedd gan ganolfannau i'w ddweud am ein digwyddiadau DPP:

"Excellent introduction to the EPQ course and will really help with our switch from another boardGood to find out the level of support WJEC provides ..."

Dirprwy Bennaeth-Ôl 16, Dyfnaint

 "Quality support from a friendly team.  More personable than the 'Tesco' size exam boards.  Very reassuring."

Coleg Chweched Dosbarth, Gloucestershire

 "WJEC support and resourcing is always top notch – this event was no exception."

Ysgol Uwchradd, Caerfaddon

 "…. So approachable and personable… have a sensible, genuinely caring approach and show real empathy with learners and teachers alike"

Academi Chweched Dosbarth, Llundain

"… seriously considering it for next year as an additional course for my top-achieving students."

Coleg Chweched Dosbarth, Norfork

 "Excellent guidance on assessment with exemplar material."

Academi Chweched Dosbarth, Plymouth

Ymunwch â'r Tîm: Byddwch yn Arholwr neu Safonwr

Ar hyn o bryd, rydym yn recriwtio arholwyr a safonwyr ar gyfer cymwysterau TGAU, UG/Safon Uwch a/neu gymwysteru Lefel 1 a Lefel 2 cyfres haf y flwyddyn nesaf. Os oes gennych chi o leiaf dwy flynedd o brofiad addysgu ac eisiau ymgeisio am y swyddi hyn, yna dylech greu cyfrif er mwyn cwblhau'r broses ymgeisio ar-lein.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn ag arholi, yn cynnwys swyddi gwag a manteision arholi, ewch i'n tudalen penodedigion.

GWNEUD CAIS AR-LEIN


I gael gwybod mwy, cysylltwch â:

Glenda Kinsey
Rheolwr y Cymhwyster Project Estynedig

Rhif ffôn: 029 2026 5348
E-bost: glenda.kinsey@cbac.co.k

Tania Lucas
Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Rhif ffôn: 029 2026 5343
E-bost: tania.lucas@cbac.co.uk

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.