Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Project Estynedig Lefel 3

Project Estynedig Lefel 3

Mae ein Cymhwyster Project Estynedig Lefel 3 ar gael i ddysgwyr yng Nghymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon, canolfannau Lluoedd Prydain Dramor a chanolfannau Prydain Dramor fel cymhwyster annibynnolCymhwyster un uned yw'r Project Estynedig sy'n cael ei asesu'n fewnol a'i safoni'n allanol.  Mae gan ganolfannau yr opsiwn o ddefnyddio'r llwyfan e-gyflwyno ar-lein, sy'n rhad ac am ddim ar gyfer y Project Estynedig.

Gall y Prosiect Estynedig ei ddatblygu o un neu ragor o raglenni astudio y dysgwr neu o bwnc o ddiddordeb personol.  Gall fod yn seiliedig ar amrywiaeth o fformatau a chyd-destunau, e.e. traethawd hir, astudiaeth maes, arteffact neu berfformiad.  Mae dysgwyr yn cael eu cefnogi drwy gydol y broses gan oruchwyliwr a rhaglen addysgu a dysgu.

Mae'r cymhwyster yn cynnig opsiynau amserlennu hyblyg i ganolfannau. Bydd gan ddysgwyr fwy o ddewis dros eu hastudiaethau nag erioed a chyfle i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy defnyddiol, sy'n cael eu gwerthfawrogi'n fawr mewn addysg uwch ac ym myd gwaith.  Mae natur hyblyg y cymhwyster hwn hefyd yn annog gweithgareddau trawsgwricwlaidd gan roi cyfleoedd i ryngweithio rhwng cyfadrannau ac adrannau o fewn y canolfannau. 

Bydd y cymhwyster Project Estynedig ar gael ar gyfer cyfres mis Mehefin yn unig ar gyfer pob canolfan.

Pam dewis astudio'r Project Estynedig gyda CBAC?Dogfennau Allweddol

Gweler Dogfennau Perthnasol hefyd ar gyfer adnoddau pellach.


Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP)

Mae deunyddiau DPP Hydref 2016 a 2017 ar gael ar ein Gwefan Ddiogel o dan adran Deunydd DPP, sy'n cynnwys enghreifftiau o'r Project Estynedig .  Os na allwch gael mynediad i'r wefan ddiogel, cliciwch yma.

Bydd ein rownd nesaf o gyrsiau DPP yn cael eu cynnal Hydref 2018. E-bostiwch tania.lucas@wjec.co.uk i gofrestru eich diddordeb a byddwn yn cysylltu â chi unwaith y byddwn wedi cadarnhau dyddiadau'r cyrsiau.

Gweld tystebau cwrs DPP

Cysylltwch â Ni

Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.

Rheolwr y Cymhwyster Project Estynedig

Glenda Kinsey
029 2026 5348
glenda.kinsey@cbac.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc


Tania Lucas
029 2026 5343
tania.lucas@wjec.co.uk

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.