Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Dyfarniad Lefel 1/2 Gweithrediadau Digwyddiadau

Tanysgrifiwch i gael gwybod am newyddion a datblygiadau yn y pwnc yma

Dyluniwyd Dyfarniad mewn Cymwysterau Gweithrediadau Digwyddiadau Lefel 1/2 CBAC (VQ) (QAN - 601/4545/6) i gefnogi dysgwyr mewn ysgolion a cholegau a fyddai'n hoffi dysgu am y sector galwedigaethol a'r potensial y gallai ei gynnig iddyn nhw ar gyfer eu gyrfaoedd neu astudiaeth bellach. Mae'n addas yn bennaf fel sail i astudiaeth bellach. Byddai'r astudiaeth bellach hon yn rhoi'r cyfle i ddysgwyr ddatblygu amrywiaeth o sgiliau arbenigol a chyffredinol a fyddai'n cefnogi eu cynnydd i gyflogaeth. Gall cyflogaeth mewn digwyddiadau amrywio o weinyddiaeth, rheoli torfeydd, gwerthiannau mewn digwyddiadau, brandio digwyddiadau, trefnu arddangosfeydd a chyfathrebu. Mae'r holl rolau hyn yn gofyn am addysg bellach a hyfforddiant mewn naill ai prentisiaethau neu addysg bellach neu uwch.

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cymhwyster hwn. Mae'n fwyaf tebygol o gael ei astudio gan ddysgwyr 14-16 mlwydd oed mewn ysgolion ynghyd â'r TGAU.

Datganiad o ddiben

Datganiad o ddiben Dyfarniad Lefel 1/2 mewn Gweithrediadau Digwyddiadau CBAC

Mesur Perfformiad

Rydym yn falch i gyhoeddi bod ein Lefel 1 / Lefel 2 Gweithrediadau Digwyddiadau Manyleb A nawr yn denu Pwyntiau Perfformiad yng Nghymru a Lloegr. Bydd y dyfarniad cyntaf ar gyfer Manyleb A yn 2019.


Adnoddau Allweddol

Ymunwch â'r Tîm: Byddwch yn Arholwr neu Safonwr

Ar hyn o bryd, rydym yn recriwtio arholwyr a safonwyr ar gyfer cymwysterau TGAU, UG/Safon Uwch a/neu gymwysteru Lefel 1 a Lefel 2 cyfres haf y flwyddyn nesaf. Os oes gennych chi o leiaf dwy flynedd o brofiad addysgu ac eisiau ymgeisio am y swyddi hyn, yna dylech greu cyfrif er mwyn cwblhau'r broses ymgeisio ar-lein.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn ag arholi, yn cynnwys swyddi gwag a manteision arholi, ewch i'n tudalen penodedigion.


Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP)

Nid oes unrhyw ddigwyddiadau DPP i ddod.  Gellir canfod deunydd DPP blaenorol ar y wefan ddiogel.

Am wybodaeth pellach, cysylltwch â:

Allison Candy - Swyddog Pwnc

Rhif ffôn: 029 2026 5093
E-bost: allison.candy@wjec.co.uk

Gemma Edwards - Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Rhif ffôn: 029 2026 5115
E-bost: gemma.edwards@wjec.co.uk

Newydd
pdf document logo
Dyfarniad Lefel 1/2 Gweithrediadau Digwyddiadau Adroddiad Arholwyr Haf 2016
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2016 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.