Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Gweithrediadau Digwyddiadau Manyleb B

Dyluniwyd Dyfarniad mewn Cymwysterau Gweithrediadau Digwyddiadau Lefel 1/2 CBAC (VQ) (QAN - 601/4545/6) i gefnogi dysgwyr mewn ysgolion a cholegau a fyddai'n hoffi dysgu am y sector galwedigaethol a'r potensial y gallai ei gynnig iddyn nhw ar gyfer eu gyrfaoedd neu astudiaeth bellach. Mae'n addas yn bennaf fel sail i astudiaeth bellach. Byddai'r astudiaeth bellach hon yn rhoi'r cyfle i ddysgwyr ddatblygu amrywiaeth o sgiliau arbenigol a chyffredinol a fyddai'n cefnogi eu cynnydd i gyflogaeth. Gall cyflogaeth mewn digwyddiadau amrywio o weinyddiaeth, rheoli torfeydd, gwerthiannau mewn digwyddiadau, brandio digwyddiadau, trefnu arddangosfeydd a chyfathrebu. Mae'r holl rolau hyn yn gofyn am addysg bellach a hyfforddiant mewn naill ai prentisiaethau neu addysg bellach neu uwch..

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cymhwyster hwn. Mae'n fwyaf tebygol o gael ei astudio gan ddysgwyr 14-16 mlwydd oed mewn ysgolion ynghyd â'r TGAU.
Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau'r cwrs

Datganiad o Ddiben

Darllenwch datganiad o ddiben Lleytgarwch ac Arlwyo

Diben y CwrsCysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.

Swyddog Pwnc

Sean Williams
029 2026 5485
sean.williams@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Gemma Edwards
029 2026 5115
gemma.edwards@wjec.co.uk

Dolenni DefnyddiolRelated Qualifications


Newydd
pdf document logo
Lefel 1/2 Gweithrediadau Digwyddiadau Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2017 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.