Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Gweithrediadau Digwyddiadau Lefel 1/2 (Manyleb A)

Mae ein dyfarniad galwedigaethol lefel 1/2 mewn gweithrediadau digwyddiadau, i'w haddysgu gyntaf o fis Medi 2017, yn cael ei reoleiddio gan Ofqual.

Mae'r dyfarniad galwedigaethol wedi cael ei ddylunio ar gyfer dysgwyr 14-16 oed sydd mewn ysgol neu goleg. Nod y cwrs yw i roi ffocws ar yr addysgu, gan ddefnyddio'r dull o ddysgu cymhwysol i gynnig profiadau cyffrous a diddorol i'r myfyrwyr 14 – 16 oed. Mae'r cymwysterau wedi cael eu llunio gyda'r dull o 'gynllunio, gwneud, adolygu' mewn golwg, lle caiff dysgwyr eu cyflwyno i gysyniad, cyflawni gweithgareddau ac adolygu'r canlyniadau ac addysgu.

Gall gweithio yn y diwydiant digwyddiadau amrywio o weinyddiaeth, rheoli tyrfa, gwerthiannau digwyddiad, digwyddiadau brandio, arddangosfeydd a chyfathrebu.

Mae dyfarniad galwedigaethol Gweithrediadau Digwyddiadau CBAC lefel 1/ 2 wedi cael ei ddylunio i gefnogi dysgwyr mewn ysgolion a cholegau sydd eisiau dysgu am y sector galwedigaethol a'r potensial gall gynnig iddynt yn eu gyrfaoedd neu wrth astudio'n bellach.
Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau'r cwrs

Datganiad o Ddiben

Darllenwch ddatganiad o ddiben Gweithrediadau Digwyddiadau

Diben y CwrsCysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.

Swyddog Pwnc

Sean Williams
029 2026 5485
sean.williams@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Gemma Edwards
029 2026 5115
gemma.edwards@wjec.co.uk

Dolenni DefnyddiolCymwysterau Perthnasol


Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.