Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol (SCRhH)

Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol (SCRhH)

Am y Cymhwyster Hwn

Er mwyn ennill cymhwyster Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol, mae gofyn i ymgeiswyr ddangos eu sgiliau trwy gyfrwng y sefyllfaoedd canlynol:

  • Tasg dan Reolaeth a asesir yn fewnol a'i gwirio'n allanol;
  • Prawf Cadarnhaol byr arlein sydd i'w farcio'n allanol.

Cysylltwch â Ni

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â:

Pennaeth Sgiliau Hanfodol Cymru

Bryan Davies
029 2026 5100
bryan.davies@wjec.co.uk

Cydlynydd Bagloriaeth Cymru a Sgiliau

Julie Rees
029 2026 5096
julie.rees@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Bagloriaeth Cymru a Sgiliau

Sophia Hathaway
029 2026 5498
sophia.hathaway@wjec.co.uk

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.