Q Menu
< Treforest Conference Facilities

TAG UG/U Iaith a Llenyddiaeth Saesneg (o 2015)

Rydym wedi datblygu manyleb TAG UG/U Saesneg Iaith a Llenyddiaeth diwygiedig, wedi'i gymeradwyo gan Cymwysterau Cymru, i'w addysgu o 2015. Mae'r cymhwyster hwn yn bodloni gofynion rheoleiddiol Cymru.


Deunyddiau'r Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Cyrsiau Hyfforddi

Rydym yn cynnig sawl cwrs hyfforddi mewn lleoliadau ar draws y DU.

Gweld Cyrsiau

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld â'r Wefan AAA

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

Ewch i'r wefan ddiogel

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd ar gyfer y cymwhyster yma.

Tanysgrifiwch


Adnoddau Cefnogol

Mae modd archebu copiau o farddoniaeth Antholeg cyn-1914 trwy wasgu ar y ddolen isod. Plis sicrhewch eich bod yn cynnwys yr wybodaeth isod:

  • Rhif y ganolfan
  • Nifer y copiau sydd eu hangen
  • ArchebuCysylltwch â Ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Rhodri Jones
029 2026 5188
gceenglish@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Mike Williams
029 2026 5129
gceenglish@wjec.co.ukCymwsyterau Perthnasol


Newydd
pdf document logo
TAG Saesneg Iaith a Llenyddiaeth Adroddiadau Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2017 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.