Q Menu
< Treforest Conference Facilities

TGAU Saesneg Iaith (o 2015) Cymru yn unig

TGAU Saesneg Iaith o 2015 (Cymru yn unig)

Mae'r Fanyleb a Deunyddiau Asesu Enghreifftiol i Gymru (i'w haddysgu o 2015) ar gael isod.Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Cyrsiau Hyfforddi

Rydym yn cynnig sawl cwrs hyfforddi mewn lleoliadau ar draws y DU.

Gweld Cyrsiau

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld a'r Wefan AAA

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

Ewch i'r Wefan Ddiogel

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd ar gyfer y cymhwyster yma.

Tanysgrifiwch


i.e. Cylchgrawn

Croeso i rhifyn 14 i.e. cylchgrawn ar-lein saesneg.

Cofiwch roi eich barn!

Rhifynnau blaenorol ar gael yma.Ymunwch â'r Tîm: Byddwch yn Arholwr neu Safonwr

Ar hyn o bryd, rydym yn recriwtio arholwyr a safonwyr ar gyfer cymwysterau TGAU, UG/Safon Uwch a/neu gymwysterau Lefel 1 a Lefel 2 cyfres haf y flwyddyn nesaf. Os oes gennych chi o leiaf dwy flynedd o brofiad addysgu ac eisiau ymgeisio am y swyddi hyn, yna dylech greu cyfrif er mwyn cwblhau'r broses ymgeisio ar-lein.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn ag arholi, yn cynnwys swyddi gwag a manteision arholi, ewch i'n tudalen penodedigion.


Cysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.

Swyddog Pwnc

Guy Melhuish
029 2026 5179
gcseenglish@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Matt Oatley
029 2026 5054
gcseenglish@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Lisa Roberts
029 2026 5051
gcseenglish@wjec.co.uk


Cymwysterau Perthnasol

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.