Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Lefel Mynediad Saesneg (o 2017)

Rydym wedi datblygu cymhwyster newydd lefel mynediad Saesneg i'w addysgu gyntaf yng Nghymru a Lloegr o fis Medi 2017 (Asesiad cyntaf yn 2018). Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth sy'n gysylltiedig a'r fanyleb newydd

Adnoddau'r Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau cysylltiedig

Cyrsiau Hyfforddi

Rydym yn cynnig sawl cwrs hyfforddi mewn lleoliadau ar draws y DU.

Cyrsiau HyfforddiCysylltwch a ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Guy Melhuish
029 2026 5179
guy.melhuish@wjec.co.uk

Swyddog cefnogi Pwnc

Lewis Beecham
029 2026 5070
lewis.beecham@wjec.co.uk

Adran Lefel Mynediad

Gweinyddiaeth
029 2026 5180
entrylevel@wjec.co.uk


Cymwysterau perthnasol


Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.