Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Saesneg Iaith TGAU (o 2012) Cymru yn Unig

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth sy'n gysylltiedig â'n hen fanyleb TGAU Saesneg Iaith (a addysgir o 2012 yng Nghymru).


Deunyddiau'r Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Cyn-bapurau

Mae cyn-bapurau a chynlluniau marcio ar gael yn rhad ac am ddim.

Gweld Cyn-bapurau

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld â'r Wefan AAA

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

Ewch i'r wefan ddiogel

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd ar gyfer y cymwhyster yma.

Tanysgrifiwch


Cysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Guy Melhuish
029 2026 5179
gcseenglish@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Matt Oatley
029 2026 5054
gcseenglish@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Lisa Walker
029 2026 5051
gcseenglish@wjec.co.ukCymwsyterau Perthnasol


Newydd
pdf document logo
TGAU Astudiaethau Crefyddol Manyleb A Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho
Newydd
pdf document logo
TGAU Ffiseg Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho
Newydd
pdf document logo
TGAU Economeg y Cartref Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho
Newydd
pdf document logo
TGAU Cemeg Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho
Newydd
pdf document logo
TGAU Paratoi at Fywyd Gwaith Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho
Newydd
pdf document logo
TGAU Celfyddydau Perfformio Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho
Newydd
pdf document logo
TGAU Bioleg Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho
Newydd
pdf document logo
TGAU Dyniaethau Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho
Newydd
pdf document logo
TGAU Daeareg Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho
Newydd
pdf document logo
TGAU Drama Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho
Newydd
pdf document logo
TGAU Saesneg / Saesneg Iaith (allan o Gymru) Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho
Newydd
pdf document logo
TGAU Hamdden a Thwristiaeth Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho
Newydd
pdf document logo
TGAU Gwyddoniaeth Gymhwysol Ychwanegol Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho
Newydd
pdf document logo
TGAU Cymdeithaseg Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho
Newydd
pdf document logo
TGAU Addysg Gorfforol Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho
Newydd
pdf document logo
TGAU Daearyddiaeth Manyleb A Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho
Newydd
pdf document logo
TGAU Addysg Bersonol a Chymdeithasol Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho
Newydd
pdf document logo
TGAU Lletygarwch ac Arlwyo Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho
Newydd
pdf document logo
TGAU Daearyddiaeth Manyleb B Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho
Newydd
pdf document logo
TGAU Almaeneg Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho
Newydd
pdf document logo
TGAU Sbaeneg Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho
Newydd
pdf document logo
TGAU Mathemateg Llinol Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho
Newydd
pdf document logo
TGAU Cyfrifiadureg Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho
Newydd
pdf document logo
TGAU Gwyddoniaeth B Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho
Newydd
pdf document logo
TGAU TGCh Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho
Newydd
pdf document logo
TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho
Newydd
pdf document logo
TGAU Celf a Dylunio Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho
Newydd
pdf document logo
TGAU Electroneg Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho
Newydd
pdf document logo
TGAU Ffrangeg Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho
Newydd
pdf document logo
TGAU Dulliau Mathemateg Adroddiadau'r Arholwyr Ionawr 2017
Lawrlwytho
Newydd
pdf document logo
TGAU Astudiaethau Busnes Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho
Newydd
pdf document logo
TGAU Cerddoriaeth Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho
Newydd
pdf document logo
TGAU Cymraeg Iaith Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho
Newydd
pdf document logo
TGAU Dylunio a Thechnoleg Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho
Newydd
pdf document logo
TGAU Astudio'r Cyfryngau Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho
Newydd
pdf document logo
TGAU Seicoleg Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho
Newydd
pdf document logo
TGAU Busnes Cymhwysol Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho
Newydd
pdf document logo
TGAU Astudiaethau Ffilm Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho
Newydd
pdf document logo
TGAU Gwyddoniaeth Gymhwysol Ychwanegol Adroddiadau'r Arholwyr Ionawr 2017
Lawrlwytho
Newydd
pdf document logo
TGAU Astudiaethau Crefyddol Manyleb B Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2017 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.