Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Saesneg

 

Tanysgrifiwch i gael gwybod am newyddion a datblygiadau yn y pwnc yma.


Dod yn Arholwr gyda CBAC

Dysgu mwy am addysgu ac asesu ein cymwysterau
Derbyn hyfforddiant wyneb yn wyneb
Medru cynnig mwy o gymorth i fyfyrwyr

Mwy o wybodaethi.e. Cylchgrawn

Saesneg Lefel Mynediad

Croeso i rhifyn 14 i.e. cylchgrawn ar-lein saesneg.

Cofiwch roi eich barn!

Rhifynnau blaenorol ar gael yma.

Cysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.

Swyddog Pwnc, TGAU Saesneg / Saesneg Iaith (Allan o Gymru yn unig) a Tystysgrif Lefel 1/Lefel 2 Saesneg Iaith

Nancy Hutt
029 2026 5023
gcseenglish@wjec.co.uk

Swyddog Pwnc, TGAU Saesneg Iaith (Cymru yn unig)

Guy Melhuish
029 2026 5179
gcseenglish@wjec.co.uk

Swyddog Pwnc, TGAU Llenyddiaeth Saesneg, Sgiliau Gweithredol Lefel 1/Level 2 a Tystysgrif Lefel 1/Lefel 2 Llenyddiaeth Saesneg

Julia Harrison
029 2026 5374
gcseenglish@wjec.co.uk

Swyddog Pwnc, Sgiliau Gweithredol Lefel Mynediad, TAG Iaith a Llenyddiaeth Saesneg a TAG Llenyddiaeth Saesneg

Rhodri Jones
029 2026 5188
gceenglish@wjec.co.uk

Swyddog Pwnc, Lefel Mynediad, Swyddog Pwnc Saesneg Ychwanegol, TAG Saesneg Iaith

Kirsten Wilcock
029 2026 5303
gceenglish@wjec.co.uk