Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Saesneg Lefel Mynediad

Nid yw'r cymhwyster hwn ar gael mwyach. Os gwelwch yn dda, cyfeiriwch at dudalen Saesneg Lefel Mynediad (o 2017).


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw.

Ewch i'r Wefan Ddiogel

Cyn-bapurau

Mae cyn-bapurau a chynlluniau marcio ar gael yn rhad ac am ddim.

Gweld Cyn-bapurau


Am y Cymhwyster Hwn

Bydd Tystysgrif Lefel Mynediad yn datglybu gallu myfyrwyr i gyfathrebu'n effeithiol ar lafar ac yn ysgrifenedig, ac i wrando gyda dealltwriaeth. Dylai hefyd eu galluogi i ddatblygu brwdfrydedd, dealltwriaeth a gwybodaeth yn eu darllen.

Dim ond yng nghyfres mis Mawrth y mae Tystysgrif Lefel Mynediad ar gael a dyfernir lefel i ymgeiswyr ar ddiwedd y cwrs yn seiliedig ar ansawadd eu gwaith. Mae dau gynllun asesu ar gyfer Tystysgrif Lefel Mynediad; yn Opsiwn 01 darperir papur ysgrifenedig i'w asesu'n allanol, ac yn Opsiwn 02 mae tasg dan reolaeth i'w asesu'n allanol yn cymryd lle'r arholiad.

Gellir canfod rhagor o wybodaeth am y Tystysgrif Lefel Mynediad yn y fanyleb.


Newyddion

NATE

  • CBAC yw un o brif noddwyr cynhadledd flynyddol NATE eleni, fel rhan o bartneriaeth hyd blwyddyn â'r sefydliad.
  • Mae'r dull o gyflwyno marciau gwaith cwrs ar gyfer y Dystysgrif Lefel Mynediad wedi newid. Bellach bydd canolfannau'n cyflwyno marciau gan ddefnyddio IAMIS (Internal Assessment Mark Input System) ar y wefan ddiogel, nid oes angen defnyddio 'Ffurflenni C' a thaflenni E1 mwyach. Mae'r bwletin am y newidiadau i'r dull cyflwyno marciau yn rhoi manylion pellach.
  • Mae canllawiau ychwanegol ar ofynion Tystysgrif Lefel Mynediad Siarad a Gwrando ar gael yn awr.

Cysylltwch â Ni

Swyddog Pwnc

Guy Melhuish
029 2026 5179
guy.melhuish@wjec.co.uk

Adran Lefel Mynediad

Gweinyddiaeth
029 2026 5180
entrylevel@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Lewis Beecham
029 2026 5070
lewis.beecham@wjec.co.uk

Cymwysterau Perthnasol


Newydd
pdf document logo
Adroddiad Prif Arholwr 2016
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2016 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.