Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Dyfarniad Lefel 1 / 2 Peirianneg

Tanysgrifiwch i gael gwybod am newyddion a datblygiadau yn y pwnc yma

Mae'r Dyfarniad Lefel 1 / 2 mewn Peirianneg yn ddewis sy'n fwy ymarferol ei naws na'r TGAU. Cymhwyster yw hwn sy'n seiliedig ar y byd peirianneg a chanddo'r nod o gyflwyno myfyrwyr i amrywiol gydrannau'n maes. Mae'r cymhwyster yn cynnig cyfle i'r myfyrwyr ddatblygu gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth trwy gyfrwng tasgau sy'n cael eu gosod mewn cyd-destunau realistig cysylltiedig â gwaith.

Adnoddau Allweddol

Datganiad o Ddiben

Datganiad o Ddiben Dyfarniad Lefel 1 / 2 mewn Peirianneg

Dyddiadau Allweddol

Dylai canolfannau wirio holl ddyddiadau allweddol CBAC am fanylion safoni unedau ac arholiadau allanol.

Manylion y Cymhwyster

Mae'r Dyfarniad Lefel 1 / 2 mewn Peirianneg (IVQ) wedi'i rannu'n unedau ac yn cael ei asesu'n fewnol ac yn allanol.

Mae'r Dyfarniad yn cynnwys tair uned orfodol. Rhaid cwblhau'r gwaith a asesir yn fewnol yn y ganolfan ei hun gan fabwysiadu egwyddorion asesu dan reolaeth wrth wneud hynny.

Uned Oriau Dysgu dan Arweiniad Asesu
Uned 1 (9791): Dylunio Peirianneg 30 ODA Asesu mewnol a safoni allanol
Uned 2 (9792): Cynhyrchu Cynhyrchion Peirianneg 60 ODA Asesu mewnol a safoni allanol
Uned 3 (9793): Datrys Problemau Peirianneg 30 ODA Asesu allanol

Am fanylion pellach, cysylltwch â:

Steve Howells - Swyddog Pwnc
Ffôn: 029 2026 5017
E-bost: steve.howells@wjec.co.uk

Laura Hathaway - Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Ffôn: 029 2026 5118
E-bost: laura.hathaway@wjec.co.uk

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.