Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Electroneg

Cymwysterau Cyfredol a Chymwysterau Ddiwygiedig ar gyfer Cymru

Rydym yn cynnig cymwysterau Electroneg ar lefel TGAU a TAG. Mae'r tudalennau isod yn cynnwys gwybodaeth ar gyfer manylebau cyfredol a addysgir yng Nghymru a Lloegr. Mae'r tudalennau hefyd yn cynnwys gwybodaeth am y cymwysterau diwygiedig ar gyfer Cymru, Gogledd Iwerddon, Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw, i'w haddysgu o fis Medi 2017.


Cysylltwch â Ni

Mae ein arbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Philip Glover
029 2026 5477
philip.glover@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Matthew Roberts
029 2026 5380
matthew.roberts@wjec.co.uk