Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Electroneg TAG U/UG (o 2009)

Tanysgrifiwch i gael gwybod am newyddion a datblygiadau yn y pwnc yma

Mae CBAC yn darparu cymwysterau TAG Electroneg sy'n cwrdd ag anghenion athrawon a gofynion y rheoleiddwyr yng Nghymru a Lloegr, a bydd yn parhau i wneud hynny.

Newyddion

UG a Lefel A CBAC Eduqas Electroneg (i'w addysgu o 2017)

Mae CBAC wedi datblygu cymhwyster UG a Lefel A diwygiedig ar gyfer Electroneg fel rhan o'r brand Eduqas. Rheoleiddir y cymhwyster hwn, sydd i'w addysgu o 2017, gan Ofqual. Mae'r cymhwyster wedi ei gynllunio i fodloni gofynion rheoleiddio yn Lloegr. Gellir ddod o hyd i'r fanyleb ar dudalen UG a Lefel A Electroneg ar wefan Eduqas.

Mae Cymwysterau Cymru (QW) wedi cadarnhau y byddwn yn gallu cyflwyno manyleb CBAC Eduqas TAG Electroneg i QW ar ôl iddo gael ei achredu gan Ofqual, er mwyn ei ddynodi yng Nghymru, i'w addysgu o fis Medi 2017 ymlaen.

Bydd cymwysterau sydd wedi'u dynodi wedi eu rhestru ar y gronfa ddata o gymwysterau a gaiff eu rheoleiddio yng Nghymru (QiW) https://www.qiw.wales/. Gallant gael eu haddysgu gan ysgolion a cholegau yng Nghymru, a byddant yn gymwys ar gyfer cyllid gan Lywodraeth Cymru.

Adnoddau

  • Adolygu arholiadau ar-lein - ar gael yn awr
    Mae'r adnodd hwn yn eich galluogi i ddadansoddi canlyniadau a nodi cryfderau a gwendidau. Mae cwestiynau allweddol wedi eu dewis ar gyfer pob uned o gyfres yr Haf 2013 a 2014,  a darperir ymatebion enghreifftiol gan ddisgyblion, ynghyd ag adborth gan yr Uwch Arholwr.
  • Dilynwch y linc yma i darganfod y Ffiniau gradd Crai / GMU
  • Mae cyn-bapurau a chynlluniau marcio ar gael yn rhad ac am ddim i staff dysgu ar ein Gwefan Ddiogel.

Marciau Unffurf (GMU)

Mae gwybodaeth am drosi marciau crai'n farciau unffurf i'w chael yn y ddogfen ganlynol - Marciau Unffurf.

Am fanylion pellach, cysylltwch â:

Philip Glover - Swyddog Pwnc
Ffôn: 029 2026 5477 
E-bost: philip.glover@cbac.co.uk

Sophie Gibbs - Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Ffôn: 029 2026 5438
E-bost: sophie.gibbs@wjec.co.uk

Newydd
pdf document logo
TAG Electroneg Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2017 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.