Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Electroneg TAG UG/U o 2017

UG/ Safon Uwch Electroneg dynodedig CBAC (i'w addysgu o 2017)

Rydym wedi datblygu cymwysterau UG/ Safon Uwch diwygiedig Electroneg, sydd wedi cael eu hachredu gan Ofqual a'u ddynodi gan Cymwysterau Cymru, i'w haddysgu o 2017. Mae'r cymwysterau yma yn cyrraedd gofynion rheoliadol yng Nghymru a Lloegr.


Mwy o wybodaeth am gymwysterau dynodedig Cymwsyterau Cymru

Adnoddau'r cwyrsiau

Mae'r holl adnoddau i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Cyrsiau Hyfforddi

Rydym yn cynnig sawl cwrs hyfforddi mewn lleoliadau ar draws y DU.

Cyrsiau hyfforddiCysylltwch â Ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Philip Glover
029 2026 5477
philip.glover@cbac.co.uk

Swyddog Cefnogi Pwnc

Sophie Gibbs
029 2026 5438
sophie.gibbs@wjec.co.uk

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.