Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Electroneg TAG UG/U o 2017

UG/ Safon Uwch Electroneg dynodedig CBAC (i'w addysgu o 2017)

Rydym wedi datblygu cymwysterau UG/ Safon Uwch diwygiedig Electroneg, sydd wedi cael eu hachredu gan Ofqual a'u ddynodi gan Cymwysterau Cymru, i'w haddysgu o 2017. Mae'r cymwysterau yma yn cyrraedd gofynion rheoliadol yng Nghymru a Lloegr.


Mwy o wybodaeth am gymwysterau dynodedig Cymwsyterau Cymru

Dogfennau Allweddol

 • Safon Uwch: Manyleb
 • Uwch Gyfrannol: Manyleb
 • Safon Uwch: DAE
 • Uwch Gyfrannol: DAE
 • Canllaw Addysgu: Yn cael ei ddatblygu
 • Adnoddau'r cwyrsiau

  Mae'r holl adnoddau i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

  Dogfennau Cysylltiedig

  Cyrsiau Hyfforddi

  Rydym yn cynnig sawl cwrs hyfforddi mewn lleoliadau ar draws y DU.

  Cyrsiau hyfforddi  Cysylltwch â Ni

  Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

  Swyddog Pwnc

  Philip Glover
  029 2026 5477
  philip.glover@cbac.co.uk

  Swyddog Cefnogi Pwnc

  Matthew Roberts
  029 2026 5380
  matthew.roberts@cbac.co.uk

  Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.