Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Economeg TAG UG/U (o 2015)

Mae manyleb Economeg CBAC yn darparu cyfuniad cydlynol o gynnwys micro a macro ar gyfer myfyrwyr. Mae'n caniatáu iddynt archwilio amrywiaeth o faterion economaidd yn feirniadol a thynnu ar ddata o ffynonellau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Mae'r fanyleb hon yn darparu sylfaen addas ar gyfer astudio economeg neu faes perthynol, trwy gyfrwng amrediad o gyrsiau addysg uwch.

Mae'r fanyleb wedi ei rhannu i gyfanswm o bedair uned a asesir yn allanol.


Deunyddiau'r Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Cyn-Bapurau

Mae cyn-bapurau a chynlluniau marcio ar gael yn rhad ac am ddim.

Gweld Cyn-bapurau

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld â'r Wefan AAA

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

Ewch i'r wefan ddiogel

Amlinelliad y Cwrs

Rydym wedi datblygu amlinelliad cwrs er mwyn cynorthwyo gyda'r addysgu.

Gweld yr amlinelliad


Cylchgrawn Trafod Economeg

Croeso i rifyn pedwar Trafod Economeg, cylchgrawn Economeg ar-lein cyntaf CBAC.
Ymunwch â'r Tîm: Byddwch yn Arholwr neu Safonwr

Ar hyn o bryd, rydym yn recriwtio arholwyr a safonwyr ar gyfer cymwysterau TGAU, UG/Safon Uwch a/neu gymwysteru Lefel 1 a Lefel 2 cyfres haf y flwyddyn nesaf. Os oes gennych chi o leiaf dwy flynedd o brofiad addysgu ac eisiau ymgeisio am y swyddi hyn, yna dylech greu cyfrif er mwyn cwblhau'r broses ymgeisio ar-lein.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn ag arholi, yn cynnwys swyddi gwag a manteision arholi, ewch i'n tudalen penodedigion.


Gwneud Cais Ar-LeinCysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc Economeg wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Stephen Oliver
029 2026 5038
stephen.oliver@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogi Pwnc

Clare Williams
029 2026 5059
clare.williams@wjec.co.ukCymwsyterau Perthnasol


Newydd
pdf document logo
TAG UG Economeg Adroddiad Arholwyr Haf 2016
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2016 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.