Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Economeg TAG UG/U (o 2009)

Dogfennau Allweddol

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth sy'n gysylltiedig â'n hen fanyleb TAG UG/Safon Uwch Economeg, sydd ar gael yng Nghymru a Lloegr (a addysgir o 2009).


Deunyddiau'r Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Cyn-Bapurau

Mae cyn-bapurau a chynlluniau marcio ar gael yn rhad ac am ddim.

Gweld Cyn-bapurau

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld â'r Wefan AAA

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

Ewch i'r wefan ddiogel

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd ar gyfer y cymwhyster yma.

TanysgrifiwchCylchgrawn Trafod Economeg

Croeso i rifyn cyntaf Trafod Economeg, cylchgrawn Economeg ar-lein cyntaf CBAC.


Cysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc Economeg wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Stephen Oliver
029 2026 5038
stephen.oliver@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogi Pwnc

Clare Williams
029 2026 5059
clare.williams@wjec.co.uk


Cymwysterau Perthnasol


Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.