Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Economeg

Dewiswch y cymhwyster perthnasol isod er mwyn cael gafael ar adnoddau dysgu a dogfennau allweddol y cwrs.


LNewydd (o 2015)


Dod yn Arholwr gyda CBAC

Dysgu mwy am addysgu ac asesu ein cymwysterau
Derbyn hyfforddiant wyneb yn wyneb
Medru cynnig mwy o gymorth i fyfyrwyr

Mwy o wybodaethCysylltwch â ni

Mae'n arbenigwyr pwnc Economeg ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.

Swyddog Pwnc

Stephen Oliver
029 2026 5038
stephen.oliver@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogi Pwnc

Clare Williams
029 2026 5059
clare.williams@wjec.co.uk