Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Drama a Theatr TAG UG/Safon Uwch (o 2016)

Dogfennau Allweddol

Rydym wedi datblygu manyleb TAG UG/Safon Uwch Drama diwygiedig, wedi'i gymeradwyo gan Cymwysterau Cymru, i'w addysgu o 2016. Mae'r cymwysterau yn bodloni gofynion rheoleiddiol Cymru.


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Cyrsiau Hyfforddi

Rydym yn cynnig sawl cwrs hyfforddi mewn lleoliadau ar draws Cymru.

Gweld Cyrsiau

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld â'r Wefan AAA

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

Ewch i'r Wefan Ddiogel

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd ar gyfer y cymwysterau yma.

Tanysgrifiwch


CBAC a Digital Theatre+

Rydym yn falch o gyhoeddi ein cydweithrediad â Digital Theatre+. Bydd y bartneriaeth hon yn rhoi mynediad i'n athrawon i lu o adnoddau am ddim i'w cynorthwyo wrth gyflwyno ein manyleb Drama (a Theatr).

Bydd y deunyddiau yn cael eu rhyddhau cyn hir – Tanysgrifiwch i'r e-lythyr i dderbyn y newyddion diweddaraf.


Gwobrau Delwedd Symudol 2017


Ymunwch â'r Tîm: Byddwch yn Arholwr neu Safonwr

Ar hyn o bryd, rydym yn recriwtio arholwyr a safonwyr ar gyfer cymwysterau TGAU, UG/Safon Uwch a/neu gymwysterau Lefel 1 a Lefel 2 cyfres haf y flwyddyn nesaf. Os oes gennych chi o leiaf dwy flynedd o brofiad addysgu ac eisiau ymgeisio am y swyddi hyn, yna dylech greu cyfrif er mwyn cwblhau'r broses ymgeisio ar-lein.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn ag arholi, yn cynnwys swyddi gwag a manteision arholi, ewch i'n tudalen penodedigion.


Llyfrau

Dros Bont Brooklyn

Sêl! Dros Bont Brooklyn gan Arthur Miller ar gael o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama am bris gostyngedig o £5.00 y copi. Os oes gennych ddiddordeb, anfonwch neges at plays@rwcmd.ac.uk yn nodi nifer y copïau yr hoffech eu cael. Cost postio a phacio yw:

  • 1 copi - £1.00
  • 2-5 copi - £2.50
  • 6-9 copi - £5.00
  • 10+ - Yn ddibynol ar gost Parcelforce

Medea

Mae cyfieithiad Gwyneth Lewis o Medea ar gael i'w brynu mewn siopau llyfrau lleol.


Cysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.

Swyddog Pwnc

Wyn Jones
029 2026 5316
wyn.jones@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Robert Tripp
029 2026 5361
Robert.Tripp@wjec.co.ukCymwysterau Perthnasol


Newydd
pdf document logo
TAG Drama Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2017 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.