Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Drama

Dewisiwch o'r lefelau isod er mwyn cael gafael yn nogfennau allweddol a deunyddiau cwrs eich cymhwyster
Dod yn Arholwr gyda CBAC

Dysgu mwy am addysgu ac asesu ein cymwysterau
Derbyn hyfforddiant wyneb yn wyneb
Medru cynnig mwy o gymorth i fyfyrwyr

Mwy o wybodaeth


Cysylltwch â Ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Wyn Jones
029 2026 5316
wyn.jones@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Robert Tripp
029 2026 5361
Robert.Tripp@wjec.co.uk