Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Dylunio a Thechnoleg TAG UG/U o 2017

Rydym wedi datblygu cymhwyster newydd Lefel TAG UG/U Dylunio a Thechnoleg i'w addysgu gyntaf yng Nghymru o fis Medi 2017 (Asesiad cyntaf yn 2019). Rydym wedi gweithio gyda'r gymuned athrawon, unigolion sydd yn gweithio'n broffesiynol yn y maes addysg ac arbennigwyr pwnc er mwyn datblygu'r gymhwyster UG/U Dylunio a Thechnoleg newydd yma i ateb y meini prawf sydd wedi cael eu gosod gan Cymwysterau Cymru. Mae modd dod o hyd i'r linc ar wefan CC

Adnoddau Dylunio a Thechnoleg

Adnoddau'r Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau cysylltiedig

Cyrsiau Hyfforddi

Rydym yn cynnig sawl cwrs hyfforddi mewn lleoliadau ar draws y DU.

Cyrsiau HyfforddiCysylltwch a ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Steve Howells
029 2026 5017
steve.howells@wjec.co.uk

Swyddog cefnogi Pwnc

Laura Hathaway
029 2026 5118
laura.hathaway@wjec.co.uk


Cymwysterau perthnasol


Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.