Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Troseddeg Lefel 3 (FfCCh)

Mae cymwysterau Lefel 3 Troseddeg FfCCh wedi cael eu hachredu i'w haddysgu o fis Medi 2012. Gellir gwneud y cymwysterau hyn ochr yn ochr â Safon Uwch.

Manyleb Lefel 3 Troseddeg FfCCh (Bydd fersiynau Cymraeg ar gael yn fuan)

Noder bod y Deunyddiau Asesu Engreifftiol wedi'u cynnwys fel rhan o'r fanyleb.

Datblygiad proffesiynol parhaus

Gellir archebu lle yn awr ar gyfer rhaglen datblygiad proffesiynol parhaus cymedroli asesiad mewnol y flwyddyn academaidd 2013-2014. Digwyddiadau rhad ac am ddim yw'r rhain, ond noder os gwelwch yn dda mai un aelod o staff yn unig o bob canolfan sy'n cael eu mynychu. Darperir yr adolygiad o'r arholiad ar-lein.

Noder oherwydd adolygiad 'tariff' UCAS, ni ddyrennir pwyntiau UCAS i gymhwyster Lefel 3 ar y cam hwn. Am ragor o wybodaeth am yr adolygiad, gweler tudalennau Adolygiad Gwybodaeth ar Gymhwysterau ar: www.ucas.com/qireview.

Cyrsiau gradd Prifysgolion

Mae'n bleser gan CBAC gyhoeddi bod y Prifysgolion canlynol wedi cytuno i dderbyn y cymhwyster hwn (ar lefel diploma) fel rhan o bortffolio dysgwr i gael ei dderbyn ar gyrsiau gradd sy'n ymwneud â Throseddeg neu bynciau perthynol eraill.

  • Prifysgol Durham
  • Prifysgol Cymru, Aberystwyth
  • Prifysgol Cymru, Casnewydd
  • Prifysgol Sheffield Hallam
  • Prifysgol Morgannwg
  • Glyndwr University
  • Sunderland University
  • Northumbria University
  • Teeside University

Mae Prifysgolion eraill yn ystyried y cymhwyster fel dewis a bydd CBAC yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi ynglÅ·n â hyn unwaith y bydd yr ymatebion wedi'u derbyn.

Am fwy o fanylion am y cymhwyster, cysylltwch â:

Karen Bushell - Swyddog Pwnc
Ffôn: 029 2026 5092
E-bost: karen.bushell@wjec.co.uk

Bob Harding - Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Ffôn: 029 2026 5097
E-bost: bob.harding@wjec.co.uk

Newydd
pdf document logo
Criminology QCF Level 3 Examiners Report Summer 2015
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2015 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.