Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Troseddeg Lefel 3 (o 2015)

Rydym yn falch o gyhoeddi bod ein cymhwyster Lefel 3 Troseddeg wedi'i gymeradwyo gan Ofqual a Llywodraeth Cymru. Bydd y cymhwyster hwn ar gael i'w addysgu yng Nghymru a Lloegr o fis Medi 2015 (i'w achredu am y tro cyntaf yn 2017).

Mae pwyntiau UCAS am y cymhwyster hwn a chafodd ei gynnwys ar Gyfrifiannell Tariffau UCAS. Hefyd cadarnhaodd DfE y bydd y cymhwyster Lefel 3 Troseddeg yn cael ei gynnwys ar dablau perfformiad 2018.

Rydym yn parhau i weithio gydag athrawon ac arbenigwyr pwnc i ddatblygu adnoddau gwerthfawr a fydd o gymorth i chi greu gwersi sy'n dal sylw eich myfyrwyr.

- CBAC Lefel 3 Tystysgrif mewn Troseddeg (QAN 601/6249/1)

- CBAC Lefel 3 Diploma mewn Troseddeg (QAN 601/6248/X)

Gallwch nawr gadw lle ar ddigwyddiadau DPP Lefel 3 Troseddeg ar dudalen DPP gwefan CBAC. Cynhelir tri digwyddiad DPP, un yn Llundain, un yng Nghaerdydd ac un ym Manceinion.

Byddwch yn ymwybodol bod newidiadau i fanyleb Trosedddeg Lefel 3 (2015). Yn y paragraff olaf ar dudalen 17, mae bellach yn nodi bod angen i ymgeiswyr basio pob uned er mwyn ennill gradd yn y gymhwyster.

Dogfennau Allweddol

Gallwch ddod o hyd i ddogfennau ychwanegol ar gyfer y cymhwyster hwn yn nogfennau cysylltiedig Troseddeg.

Datganiad Proffesiynol Parhaus

Rydym yn cynnal cyfres o gyrsiau DPP i gefnogi athrawon sydd yn addysgu Lefel 3 Troseddeg. I archebu eich lle, cliciwch ar y linc isod:

CBAC Lefel 3 Troseddeg - Hydref 2016 

I gael gwybod mwy, cysylltwch â:

Karen Morris-Goodman – Swyddog Pwnc

Rhif ffôn: 029 2026 5092

E-bost:karen.morris-goodman@wjec.co.uk

Andrew O'Regan – Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Rhif ffôn: 029 2026 5097

E-bost:andrew.oregan@wjec.co.uk

Newydd
pdf document logo
Lefel 3 Troseddeg Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2017 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.