Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Troseddeg Lefel 3 (o 2015)

Rydym yn falch o gyhoeddi bod ein cymhwyster Lefel 3 Troseddeg wedi'i gymeradwyo gan Ofqual a Llywodraeth Cymru. Bydd y cymhwyster hwn ar gael i'w addysgu yng Nghymru a Lloegr o fis Medi 2015 (i'w achredu am y tro cyntaf yn 2017).

Mae'r cymhwyster ar gael fel rhan o broses Tariffau garlam UCAS ac mae'r Adran Addysg (DfE) hefyd wedi cadarnhau y bydd y cymhwyster Lefel 3 Troseddeg yn cael ei gynnwys ar dablau perfformiad 2018.

Rydym yn parhau i weithio gydag athrawon ac arbenigwyr pwnc i ddatblygu adnoddau gwerthfawr a fydd o gymorth i chi greu gwersi sy'n dal sylw eich myfyrwyr.

- CBAC Lefel 3 Tystysgrif mewn Troseddeg (QAN 601/6249/1)

- CBAC Lefel 3 Diploma mewn Troseddeg (QAN 601/6248/X)

Dogfennau Allweddol

Gallwch ddod o hyd i ddogfennau ychwanegol ar gyfer y cymhwyster hwn yn nogfennau cysylltiedig Troseddeg.

Datganiad Proffesiynol Parhaus

Rydym yn cynnal cyfres o gyrsiau DPP i gefnogi athrawon sydd yn addysgu Lefel 3 Troseddeg. I archebu eich lle, cliciwch ar y linc isod:

CBAC Lefel 3 Troseddeg - Hydref 2016 

I gael gwybod mwy, cysylltwch â:

Karen Bushell – Swyddog Pwnc

Rhif ffôn: 029 2026 5092

E-bost:karen.bushell@wjec.co.uk

Andrew O'Regan – Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Rhif ffôn: 029 2026 5097

E-bost:andrew.oregan@wjec.co.uk

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.