Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Y Creadigol a'r Cyfryngau Tystysgrif Lefel 1 / 2

Tanysgrifiwch i gael gwybod am newyddion a datblygiadau yn y pwnc yma

Mae Dyfarniad a Thystysgrif Lefel 1 / 2 Y Creadigol a'r Cyfryngau CBAC yn cynnig profiad dymunol o ddysgu cymhwysol i ddysgwyr, gyda gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth yn cael eu datblygu drwy dasgau pwrpasol wedi eu gosod yng nghyd-destun sector neu bwnc sydd yn meddu ar nifer o nodweddion gwaith go iawn.

Caiff pob cymhwyster ei adeiladu o unedau annibynnol mewn Celf, Cerddoriaeth, Y Cyfryngau, Dawns a Drama. Mae'r Dyfarniad Lefel 1 / 2 Y Creadigol a'r Cyfryngau yn gofyn i ddysgwyr gwblhau dwy uned orfodol ac un uned ddewisol, tra bo'r Tystysgrif Lefel 1 / 2 yn gofyn i ddysgwyr gwblhau dwy uned orfodol ac unrhyw dair uned ddewisol.

DPP

Gallwch gadw eich lle ar ddigwyddiad DPP y Creadigol a'r Cyfryngau a gynhelir yn CBAC, Caerdydd, ar ddydd Gwener 9 Rhagfyr 2016 yn awr. Cliciwch ar y ddolen isod i wneud hynny:

Cadw eich lle ar ddigwyddiad DPP

Gwobrau Delwedd Symudol

Mae Gwobrau Delwedd Symudol CBAC yn gystadleuaeth newydd a chyffrous a gynlluniwyd i gydnabod y cynyrchiadau delweddau symudol gorau wedi eu gwneud gan fyfyrwyr 14-19 oed mewn ysgolion a cholegau sy'n cynnig cymwysterau CBAC.

Gwybodaeth lawn am Gwobrau Delwedd Symudol CBAC

Dogfennau Allweddol

Am fanylion pellach, cysylltwch â:

Celf a Dylunio

Mari Bradbury - Swyddog Pwnc
Ffôn: 029 2026 5138
E-bost: mari.bradbury@wjec.co.uk

Dawns, Drama a Cherddoriaeth

Rachel Edwards - Swyddog Pwnc
Ffôn: 029 2026 5316
E-bost: rachel.edwards@wjec.co.uk

Y Cyfryngau

Jo Johnson - Swyddog Pwnc
Ffôn: 029 2026 5091
E-bost: jo.johnson@wjec.co.uk

Gweinyddiaeth

Anna Parker - Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Ffôn: 029 2026 5123
E-bost: anna.parker@wjec.co.uk

Newydd
pdf document logo
Y Creadigol a'r Cyfryngau Tystysgrif Lefel 1 / 2 Adroddiad Arholwyr Haf 2016
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2016 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.