Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Ymarfer Adeiladu Proffesiynol

Rydym wrthi'n datblygu cymhwyster newydd Diploma Lefel 3 Ymarfer Adeiladu Proffesiynol i'w addysgu gyntaf yng Nghymru o fis Medi 2017. Rydym wedi gweithio gyda'r gymuned athrawon, unigolion sydd yn gweithio'n broffesiynol yn y maes addysg ac arbennigwyr pwnc er mwyn datblygu'r cymwysterau newydd yma i ateb y meini prawf sydd wedi cael eu gosod gan Cymwysterau Cymru.

Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Cyrsiau Hyfforddi

Rydym yn cynnig sawl cwrs hyfforddi mewn lleoliadau ar draws Cymru.

Gweld Cyrsiau


Cysylltwch â Ni

Allan Perry
029 2026 5311
allan.perry@wjec.co.uk
Kwai Wong
029 2026 5332
kwai.wong@wjec.co.uk

Dolenni Defnyddiol


Cymwsyterau Perthansol




Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.