Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Dyfarniad Lefel 1 / 2 Cynllunio a Chynnal a Chadw’r Amglychedd Adeiledig

Dylluniwyd Dyfarniad Lefel 1 / 2 mewn Cynllunio a Chynnal a Chadw'r Amglychedd Adeiledig (QAN - 601/1271/2) i gefnogi dysgwwyr i ddatblygu ymwybyddiaeth o'r materion allweddol yn ymwneud â cynllunio a chynnal a chadw llwyddianus er mwyn sicrhau amglycheddau adeiledig diogel, cyfforddus a rhatach. Yn bennaf, mae'n cefnogi dysgwyr mewn ysgolion a cholegau sydd eisiau dysgu am y diwydiant adeiladu o persbectif cynaliadwyedd a chynnal a cadw. Mae'n rhoi cyflwyniad eang i ddysgwyr i sut mae'r amglychedd adeiledig yn cael ei gynnal a'i gadw a'r mathau o gyfleoedd gwaith sydd ar gael.

Mae'r dyfarniad yn cynnwys tair uned. Mae gan pob uned bwrpas cymhwysol sy'n gweithredu fel canolbwynt gan annog dysgwyr i ystyried sut mae'r ffordd meant yn defnyddio eu gwybodaeth dealltwriaeth a sgiliau'n effeithio ar unigolion gweithwyr cymdeithas ac amgylchedd.

Datganiad o Ddiben

Datganiad o Ddiben Dyfarniad Lefel 1 / 2 mewn Cynllunio a Chynnal a Chadw'r Amglychedd Adeiledig

CITBBwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu Cymru

"Mae CITB yn falch o fod wedi gweithio gyda CBAC i ddatblygu'r cymhwyster Lefel 1/2 sydd wedi ei selio ar gynnwys a gymeradwywyd gan y diwydiant. Mae hyn yn rhoi cyfle i ysgogi'r genhedlaeth nesaf o bobl ifanc i ystyried adeiladu yn ei ystod ehangaf fel dewis o yrfa."

- Gareth Williams, Rheolwr Cymwysterau a Gyrfaoedd, CITB Cymru

Dogfennau Allweddol

Asesiad Dan Reolaeth

Mae'r asesiad allanol ar gyfer uned 1 (Ychwanegu Gwerth at yr Amgylchedd Adeiledig) ar gael i'w lawrlwytho ar y wefan ddiogel yn yr dadran Papur Cwestiynau.

Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Ymunwch â ni yng Nghaerdydd ar gyfer cwrs DPP Lefel 1/2 Cynllunio a Chynnal a Chadw'r Amgylchedd Adeiledig ym mis Tachwedd. I archebu eich lle, cliciwch ar y cyswllt isod:

CBAC Lefel 1/2 Cynllunio a Chynnal a Chadw'r Amgylchedd Adeiledig (Hydref 2016)

Cysylltu

Allan Perry – Swyddog Pwnc
Rhif ffôn: 029 2026 5311
E-bost: allan.perry@wjec.co.uk

Kwai Wong – Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Rhif ffôn: 029 2026 5332
E-bost: kwai.wong@wjec.co.uk

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.