Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Dyfarniad Lefel 1 / 2 Dylunio’r Amglychedd Adeiledig

Dyluniwyd Dyfarniad Lefel 1 / 2 Dylunio'r Amglychedd Adeiledig (QAN - 601/0426/0) i gefnogi dysgwyr mewn ysgolion a cholegau sydd eisiau dysgu am y diwydiant adeiladu o bersbectif dylunio a chynllunio. Mae'n rhoi cyflwyniad eang i ddysgwyr i'r sector dylunio yn y diwydiant adeiladu a'r mathau o gyfleoedd gwaith sydd ar gael.

Mae'r dyfarniad yn cynnwys tair uned. Mae gan pob uned bwrpas cymhwysol sy'n gweithredu fel canolbwynt gan annog dysgwyr i ystyried sut mae'r ffordd maent yn defnyddio'u gwybodaeth deallteriaeth a sgiliau'n effeithio ar unigolion gweithwyr cyndeithas ac amglychedd.

Datganiad o Ddiben

Datganiad o Ddiben Dyfarniad Lefel 1 / 2 mewn Dylunio'r Amglychedd Adeiledig

CITB

Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu Cymru

"Mae CITB yn falch o fod wedi gweithio gyda CBAC i ddatblygu'r cymhwyster Lefel 1/2 sydd wedi ei selio ar gynnwys a gymeradwywyd gan y diwydiant. Mae hyn yn rhoi cyfle i ysgogi'r genhedlaeth nesaf o bobl ifanc i ystyried adeiladu yn ei ystod ehangaf fel dewis o yrfa."

- Gareth Williams, Rheolwr Cymwysterau a Gyrfaoedd, CITB Cymru

Dogfennau Allweddol

Adeiladu a'r Amglychedd Adeledig Clawr


Noder os gwelwch yn dda bod Aseiniadau Enghreifftiol ar gael i'w llwytho i lawr o'r wefan ddiogel. Ewch i: Llwytho Adnoddau PDF i Lawr > Deunyddiau Asesu dan Reolaeth

Asesiad Dan Reolaeth

Mae'r asesiad allanol ar gyfer uned 1 (Potensial Cynllunio o Brosiectau Adeiladu) ar gael i'w lawrlwytho ar y wefan ddiogel yn yr adran Papur Cwestiynau.

Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Ymunwch â ni yng Nghaerdydd ar gyfer cwrs DPP Lefel 1 / 2 Dylunio'r Amgylchedd Adeiledig ym mis Tachwedd. I archebu eich lle, cliciwch ar y cyswllt isod:

CBAC Lefel 1/2 Dylunio'r Amgylchedd Adeiledig (Hydref 2016)

Cysylltu

Allan Perry – Swyddog Pwnc
Rhif ffôn: 029 2026 5311
E-bost: allan.perry@wjec.co.uk

Kwai Wong – Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Rhif ffôn: 029 2026 5332
E-bost: kwai.wong@wjec.co.uk

Newydd
pdf document logo
Lefel 1/2 Dylunio'r Amgylchedd Adeiledig Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2017 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.