Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Dyfarniad Lefel 1 / 2 Adeiladu'r Amglychedd Adeiledig

Dyluniwyd Dyfarniad Lefel 1 / 2 mewn Adeiladu'r Amglychedd Adeiledig (QAN - 601/0543/4) i gefnogi dysgwyr i ddatblygu ymwybyddiaeth o ystyriaethau allweddol penodol. Yn bennaf, mae'n cefnogi dysgwyr mewn ysgolion a cholegau sydd eisiau dysgu am y diwydiant adeiladu o'r persbectif adeiladu. Mae'n rhoi cyflwyniad eang i ddysgwyr i'r masnachau gwahanol sy'n ymwneud â'r sector a'r mathau o gyfleoedd gwaith sydd ar gael.

Mae'r dyfarniad yn cynnwys tair uned. Mae gan pob uned bwrpas cymhwysol sy'n gweithredu fel canolbwynt gan annog dysgwyr i ystyried sut mae'r ffordd meant yn defnyddio eu gwybodaeth dealltwriaeth a sgiliau'n effeithio ar unigolion gweithwyr cymdeithas ac amgylchedd.

Datganiad o Ddiben

Datganiad o Ddiben Dyfarniad Lefel 1 / 2 mewn Adeiladu'r Amglychedd Adeiledig

CITB

Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu Cymru

"Mae CITB yn falch o fod wedi gweithio gyda CBAC i ddatblygu'r cymhwyster Lefel 1/2 sydd wedi ei selio ar gynnwys a gymeradwywyd gan y diwydiant. Mae hyn yn rhoi cyfle i ysgogi'r genhedlaeth nesaf o bobl ifanc i ystyried adeiladu yn ei ystod ehangaf fel dewis o yrfa."

- Gareth Williams, Rheolwr Cymwysterau a Gyrfaoedd, CITB Cymru

Dogfennau Allweddol

Dyfarniad Lefel 1 / 2 Adeiladu'r Amglychedd Adeiledig Clawr

Mae deunydd enghreifftiol Uned 2: Sgiliau Adeiladu Ymarferol ac Uned 3: Cynllunio Projectau Adeiladu ar gael ar y wefan ddiogel. Ewch i: Llwytho Adnoddau PDF i Lawr / Lefel 1 / 2 Deunydd Enghreifftiol Adeiladu'r Amgylchedd Adeiledig

Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Rydym yn cynnal cyfres o gyrsiau DPP i gefnogi athrawon sydd yn addysgu Lefel 1/2 Adeiladu'r Amgylchedd Adeiledig a Lefel 3 Rheoli Adeiladu. I archebu eich lle, cliciwch ar y linc isod:

CBAC Lefel 1/2 Adeiladu'r Amgylchedd Adeiledig (Hydref 2016)

CBAC Lefel 3 Rheoli Adeiladu - Briffio (Gwanwyn 2017)

Cysylltu

Allan Perry – Swyddog Pwnc
Rhif ffôn: 029 2026 5311
E-bost: allan.perry@wjec.co.uk

Kwai Wong – Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Rhif ffôn: 029 2026 5332
E-bost: kwai.wong@wjec.co.uk

Newydd
pdf document logo
Lefel 1/2 Adeiladu'r Amgylchedd Adeiledig Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2017 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.