Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Adeiladu

Mae'r Dyfarniadau Lefel 1 / 2 mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig yn caniatáu dysgu synoptig ac asesu mewn astudiaeth o broses ddylunio, adeiladu, a chynnal a chadw adeiladau. Dewis o dri dyfarniad i'w cymryd fesulun neu fel cyfuniad.

Dyfarniad Lefel 1 / 2 mewn Adeiladu'r Amgylchedd Adeiledig (QAN - 601/0543/4)

Dyfarniad Lefel 1 / 2 mewn Dylunio'r Amgylchedd Adeiledig (QAN - 601/0426/0)

Dyfarniad Lefel 1 / 2 mewn Cynllunio a Chynnal a Chadw'r Amgylchedd Adeiledig (QAN - 601/1271/2)

Achredwyd y tri Dyfarniad Lefel 1 / 2 mewn Adeiladu'r Amgylchedd Adeiledig i'w hardystio am y tro cyntaf yn yr haf 2015. mae'r dyfarniadau yn cael eu cynnwys yn y Tablau Perffomiad Cyfnod Allweddol 4 ar gyfer 2016/2017.

Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu Cymru

CITB logo

"Mae CITB yn falch o fod wedi gweithio gyda CBAC i ddatblygu'r cymhwyster Lefel 1/2 sydd wedi ei selio ar gynnwys a gymeradwywyd gan y diwydiant. Mae hyn yn rhoi cyfle i ysgogi'r genhedlaeth nesaf o bobl ifanc i ystyried adeiladu yn ei ystod ehangaf fel dewis o yrfa."

- Gareth Williams, Rheolwr Cymwysterau a Gyrfaoedd, CITB Cymru

Datganiad o Ddiben

Datganiad o Ddiben Dyfarniad Lefel 1 / 2 mewn Adeiladu'r Amgylchedd Adeiledig

Datganiad o Ddiben Dyfarniad Lefel 1 / 2 mewn Dylunio'r Amgylchedd Adeiledig

Datganiad o Ddiben Dyfarniad Lefel 1 / 2 mewn Cynllunio a Chynnal a Chadw'r Amgylchedd Adeiledig

Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Rydym yn cynnal cyfres o gyrsiau DPP i gefnogi athrawon sydd yn addysgu Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig. I archebu eich lle, cliciwch ar y linc isod:

CBAC Lefel 1/2 Cynllunio a Chynnal a Chadw'r Amgylchedd Adeiledig (Hydref 2016)

CBAC Lefel 1/2 Dylunio'r Amgylchedd Adeiledig (Hydref 2016)

CBAC Lefel 1/2 Adeiladu'r Amgylchedd Adeiledig (Hydref 2016)

CBAC Lefel 3 Rheoli Adeiladu - Briffio (Gwanwyn 2017)

Cysylltu

Allan Perry - Swyddog Pwnc
Ffôn: 029 2026 5311
E-bost: allan.perry@wjec.co.uk

Kwai Wong - Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Ffôn: 029 2026 5332
E-bost: kwai.wong@wjec.co.uk

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.