Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Cyfrifiaduro TAG UG/U

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth sy'n gysylltiedig â'n hen fanyleb TGAU Cyfrifiaduro, sydd ar gael yng Nghymru a Lloegr (a addysgir o 2009).

Bydd y dyfarniad terfynol ar gyfer y cymwysterau yma yn ystod haf 2017.

Mae'n bleser gan CBAC gynnig y cymhwyster canlynol:


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Cyn-bapurau

Mae cyn-bapurau a chynlluniau marcio ar gael yn rhad ac am ddim.

Gweld Cyn-bapurau

Banc Cwestiynau

Mae'r adnodd yma yn galluogi chi i greu papur cwestiynau eich hun.

Ymweld â'r Banc Cwestiynau


Cysylltwch â Ni

Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.

Swyddog Pwnc

Andy Parker
029 2026 5137
andy.parker@cbac.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Kwai Wong
029 2026 5332
kwai.wong@wjec.co.uk

Cymwysterau Perthnasol


Newydd
pdf document logo
TAG Cyfrifiaduro Adroddiad Arholiadau Hen Haf 2017
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2017 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.