Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Cyfrifiadureg

Dewiswch y cymhwyster perthnasol isod er mwyn cael gafael ar adnoddau dysgu a dogfennau allweddol y cwrs.
Dod yn Arholwr gyda CBAC

Dysgu mwy am addysgu ac asesu ein cymwysterau
Derbyn hyfforddiant wyneb yn wyneb
Medru cynnig mwy o gymorth i fyfyrwyr

Mwy o wybodaethCysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Jenny Gillies
029 2026 5137
jen.Gillies@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogi Pwnc

Kwai Wong
029 2026 5332
kwai.wong@wjec.co.uk