Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Astudiaethau Busnes

Dewiswch y cymhwyster penrthnasol isod er mwyn cael gafael ar adnoddau dysgu a dogfennau allweddol y cwrs.
Dod yn Arholwr gyda CBAC

Dysgu mwy am addysgu ac asesu ein cymwysterau
Derbyn hyfforddiant wyneb yn wyneb
Medru cynnig mwy o gymorth i fyfyrwyr

Mwy o wybodaethCysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Stephen Oliver
029 2026 5038
stephen.oliver@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogi Pwnc

Clare Williams
029 2026 5059
clare.williams@wjec.co.uk