Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Celf a Dylunio TGAU (o 2016)

Rydym wedi datblygu manyleb TGAU Celf a Dylunio diwygiedig, wedi'i gymeradwyo gan Cymwysterau Cymru, i'w addysgu o 2016. Mae'r cymhwyster hwn yn bodloni gofynion rheoleiddiol Cymru.


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Cyrsiau Hyfforddi

Rydym yn cynnig sawl cwrs hyfforddi mewn lleoliadau ar draws Cymru.

Gweld Cyrsiau

Bocsgolau

Gweld ein adnodd ar-lein ar gyfer athrawon a myfyrwyr celf.

Ymweld â'r Wefan Bocsgolau


Cysylltwch â Ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Mari Bradbury
029 2026 5138
mari.bradbury@wjec.co.uk

Swyddog Cyswllt

Mike Saltmarsh
029 2026 5005
mike.saltmarsh@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Anna Parker
029 2026 5123
anna.parker@wjec.co.ukCymwysterau Perthnasol


Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.