Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Celf a Dylunio TGAU (o 2016)

Cyhoeddir fersiynau Cymraeg Adroddiadau’r Arholwyr erbyn dydd Llun 15 Hydref 2018.


Rydym wedi datblygu manyleb TGAU Celf a Dylunio diwygiedig, wedi'i gymeradwyo gan Cymwysterau Cymru, i'w addysgu o 2016. Mae'r cymhwyster hwn yn bodloni gofynion rheoleiddiol Cymru.


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Cyrsiau Hyfforddi

Rydym yn cynnig sawl cwrs hyfforddi mewn lleoliadau ar draws Cymru.

Gweld Cyrsiau

Bocsgolau

Gweld ein adnodd ar-lein ar gyfer athrawon a myfyrwyr celf.

Ymweld â'r Wefan Bocsgolau


Newyddion

Cysylltwch ag athrawon trwy ddefnyddio’r map rhwydweithio ar-lein

Bwriad y map rhyngweithiol yw i fod yn fodd diogel i ganolfannau sydd eisiau rhannu syniadau a phrofiadau ar lein neu wyneb yn wyneb fedru gwneud hynny. Cofrestrwch yma


Cysylltwch â Ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Mari Bradbury
029 2026 5138
Ebostiwch Mari

Swyddog Cyswllt

Mike Saltmarsh
029 2026 5005
Ebostiwch Mike

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Sara Evans
029 2026 5123
Ebostiwch Sara

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

Cymwysterau Perthnasol


Upcoming CPD Events

TGAU Celf a Dylunio CBAC - Asesu > Ymarfer yn yr Ystafell Ddosbarth
 
Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.