Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Celf a Dylunio TAG UG/U (o 2015)

Rydym wedi datblygu manyleb TGAU Celf a Dylunio diwygiedig, wedi'i gymeradwyo gan Cymwysterau Cymru, i'w addysgu o 2015. Mae'r cymhwyster hwn yn bodloni gofynion rheoleiddiol Cymru.

Gwyliwch fideo TAG Celf a Dylunio CBAC fel rhan o Uned 3: Aseiniad Gosod (Allanol). Gellir ei ddefnyddio ar y cyd â'r Deunyddiau Asesu Enghreifftiol.Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Bocsgolau

Gweld ein adnodd ar-lein ar gyfer athrawon a myfyrwyr celf.

Ymweld â'r Wefan Bocsgolau

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd.

Tanysgrifiwch


Cysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc Celf a Dylunio wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Mari Bradbury
029 2026 5138
mari.bradbury@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Mike Saltmarsh
029 2026 5005
mike.saltmarsh@wjec.co.uk

Cymwysterau Perthnasol


Newydd
pdf document logo
TAG Celf a Dylunio Adroddiad Arholwyr 2017
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2017 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.