Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Celf a Dylunio

Dewisiwch o'r lefelau isod er mwyn cael gafael yn nogfennau allweddol a deunyddiau cwrs eich cymhwyster

Dod yn Arholwr gyda CBAC

Dysgu mwy am addysgu ac asesu ein cymwysterau
Derbyn hyfforddiant wyneb yn wyneb
Medru cynnig mwy o gymorth i fyfyrwyr

Mwy o wybodaethCysylltwch â Ni

Mae ein harbenigwyr pwnc Celf a Dylunio wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Mari Bradbury
029 2026 5138
mari.bradbury@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc TGAU

Anna Parker
029 2026 5123
anna.parker@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc TAG

Mike Saltmarsh
029 2026 5005
mike.saltmarsh@wjec.co.uk

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.