Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Celf a Dylunio Lefel 3/4 Astudiaethau Sylfaen

Am wybodaeth pellach, cysylltwch â:

Mari Bradbury - Swyddog Pwnc 
Ffôn: 029 2026 5138 
E-bost: mari.bradbury@wjec.co.uk

Mike Saltmarsh - Swyddog Cefnogaeth Pwnc 
Ffôn: 029 2026 5005 
E-bost: mike.saltmarsh@wjec.co.uk

Newydd
pdf document logo
Diploma Lefel 3 a 4 mewn Astudiaethau Sylfaen (Celf a Dylunio) Adroddiad Arholwyr Haf 2016
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2016 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.