Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Celf a Dylunio TGAU (o 2009)

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth sy'n gysylltiedig â'n hen fanyleb TGAU Celf a Dylunio, sydd ar gael yng Nghymru a Lloegr (a addysgir o 2009). Bydd y dyfarniad terfynol ar gyfer y cymwysterau yma yn ystod haf 2017.


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Bocsgolau

Gweld ein adnodd ar-lein ar gyfer athrawon a myfyrwyr celf.

Ymweld â'r Wefan Boscgolau

Cyn-bapurau

Mae cyn-bapurau a chynlluniau marcio ar gael yn rhad ac am ddim.

Gweld Cyn-bapurau


Manyleb

Mae'r fanyleb hon yn cynnig cwrs ymarferol gyda llu o gyfleoedd i gael profiad ysgogol o greadigrwydd a gweithgareddau gwneud celf, crefft a dylunio. Ymhlith y nodweddion arbennig mae wyth maes astudio. Ewch i dudalen 2 y fanyleb i weld y codau dosbarthu unigol.

  • Celf a Dylunio
  • Cymhwysol
  • Celfyddyd Gain
  • Astudiaethau Beirniadol a Chyd-destunol
  • Dylunio Tecstilau
  • Cyfathrebu Graffig
  • Dylunio Tri-Dimensiwn
  • Ffotograffiaeth: Cyfryngau Lens a Golau Seiliedig

Cysylltwch â Ni

Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.

Swyddog Pwnc

Mari Bradbury
029 2026 5138
mari.bradbury@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Anna Parker
029 2026 5123
anna.parker@wjec.co.ukCymwysterau Perthnasol


Newydd
pdf document logo
TGAU Celf a Dylunio Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2017 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.