Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Celf a Dylunio TAG UG/U (o 2009)

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth sy'n gysylltiedig â'n hen fanyleb TAG UG/U Celf a Dylunio, sydd ar gael yng Nghymru a Lloegr (a addysgir o 2009) gydag un cyfle i ail sefyll yn haf 2017.


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Bocsgolau

Gweld ein adnodd ar-lein ar gyfer athrawon a myfyrwyr celf.

Ymweld â'r Wefan Bocsgolau

Cyn-Bapurau

Mae cyn-bapurau a chynlluniau marcio ar gael yn rhad ac am ddim.

Gweld Cyn-Bapurau


Cysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc Celf a Dylunio wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Mari Bradbury
029 2026 5138
mari.bradbury@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Mike Saltmarsh
029 2026 5005
mike.saltmarsh@wjec.co.uk


Cymwysterau Perthnasol


Newydd
pdf document logo
TAG Celf a Dylunio Adroddiad Arholwyr Haf 2016
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2016 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.