Q Menu
< Treforest Conference Facilities

TGCh Cymhwysol TAG UG/U

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth sy'n gysylltiedig a'r fanyleb TAG UG/Safon Uwch Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Cymhwysol, sydd ar gael yng Nghymru (a addysgir o 2009). Bydd y dyfarniad terfynol ar gyfer y cymwysterau yma yn ystod haf 2018 gydag un cyfle i ail sefyll yn haf 2019.

Canolfannau yng Nghymru

Ar hyn o bryd, mae CBAC mewn cyswllt â Chymwysterau Cymru ynglŷn â dynodi cymhwyster Safon Uwch 'wedi'i ddiweddaru' mewn TGCh Gymhwysol. Yn amodol ar ddynodi, bydd y fersiwn hwn ar gael i'w addysgu o fis Medi 2017 ymlaen a bydd yn parhau tan tua 2020, pan fydd penderfyniad ynghylch opsiynau amgen addas wedi'i wneud.

Byddwn yn rhoi gwybod i chi am ganlyniad y penderfyniad i ddynodi ai peidio cyn gynted â phosibl.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymwysterau hyn.


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Cyn-bapurau

Mae cyn-bapurau a chynlluniau marcio ar gael yn rhad ac am ddim.

Gweld Cyn-bapurau

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau DPP.

Ewch i'r Wefan Ddiogel


Am y Cymwysterau Yma

Bydd angen i fyfyrwyr weithredu mewn amgylchedd o syniadau a dangos dealltwriaeth o TGCh yn rhychwantu cymwysiadau diweddaraf i rwydweithiau cymhleth y gymdeithas gyfoes. Asesir y myfyrwyr ar sail dibapur gyda chyfuniad o Astudiaethau Achos Electronig, Arholiadau ar-sgrin a thasgau'n seiliedig ar sefydliadau real/realistig. Mae 60% o'r asesu'n fewnol a 40% yn allanol.

Am fwy o wybodaeth ar arholiadau ar-sgrin, ewch i'r dudalen e-Asesu, neu cysylltwch â:

Laura Crook - Swyddog Cefnogaeth e-Asesu
Ffôn: 029 2026 5328
E-bost: laura.crook@wjec.co.uk


Asesiadau TGChC


Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP)

Mae deunyddiau DPP ar gael drwy flwch gollwng. Os ydydch am gael defnyddio'r blwch gollwng hwn, cysylltwch ag Allan Perry neu Hilary Wyman.


Cysylltwch â Ni

Swyddog Pwnc

Allan Perry
029 2026 5311
allan.perry@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Hilary Wyman
029 2026 5333
hilary.wyman@wjec.co.uk

Cymwysterau Perthnasol


Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.