Q Menu
< Treforest Conference Facilities

TGCh Cymhwysol

Mae CBAC yn cynnig Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh) Cymhwysol ar lefel TAG.

Mae'r TAG TGCh Cymhwysol yn arloesol o ran ei asesiad ac yn cynnwys UG 2 uned/safon Uwch 4 uned (neu UG dwyradd)/dwyradd 8 uned.

Rhoddir dyfarniad terfynol TAG TGCh Cymhwysol yn 2018.

Newyddion

Er nad oes unrhyw beth penodol i gymryd lle'r TGAU TGCh Cymhwysol, mae CBAC wedi argymell TGAU newydd i'w chynnig fel cwrs byr, gradd unigol a dwyradd.

Mae manylebau, gwybodaeth bellach a deunydd cefnogi i'w cael ar y dudalen benodol ar gyfer y cymhwyster.

Adnoddau

  • Gellir cael cyn-bapurau a chynlluniau marcio'n rhad ac am ddim i staff addysgu ar ein Gwefan Ddiogel (bydd y manylion gan eich Swyddog Arholiadau).

Am fanylion pellach, cysylltwch â:

Allan Perry - Swyddog Pwnc
Ffôn: (029) 2026 5311
E-bost: allan.perry@wjec.co.uk

Hilary Wyman -  Swyddog Cefnogaeth Pwnc
Ffôn: (029) 2026 5333
E-bost: hilary.wyman@wjec.co.uk