Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Busnes Cymhwysol TGAU

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth sy'n gysylltiedig a'r fanyleb TGAU Uwch Busnes Cymhwysol, sydd ar gael yng Nghymru a Lloegr (a addysgir o 2012). Bydd y dyfarniad terfynol ar gyfer y cymhwyster yma yn ystod haf 2018.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Cyn-bapurau

Mae cyn-bapurau a chynlluniau marcio ar gael yn rhad ac am ddim.

Gweld Cyn-bapurau

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau DPP.

Ewch i'r Wefan Ddiogel


Am y Cymhwyster Hwn

Gradd Unigol

Mae'r Radd Unigol yn cynnwys dwy uned sy'n cael eu hasesu gan arholiad ac asesiad dan reolaeth.

Dwyradd

Bydd angen i ymgeiswyr sy'n ymgymryd â'r Ddwyradd gwblhau'r unedau Gradd Unigol a dwy uned bellach sydd hefyd yn cael eu hasesu gan arholiad ac asesiad dan reolaeth. Ceir dewis o asesiad dan reolaeth a amlinellir yn y ddogfen 'Briffiau Ymchwil'. Mae'r ddogfen hon hefyd yn rhoi gwybodaeth am ddyddiadau ar gyfer y cyfnod asesu ac ar gyfer cyflwyno samplau.


Asesiad dan Reolaeth

  • Mae Briffiau Ymchwil asesiadau dan reolaeth 2017/2018 ar gael ar y wefan ddiogel o Medi 2017.
  • Mae'r holl adnoddau sydd yn berthnasol i asesiad mewnol i'w gael ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Cysylltwch â Ni

Swyddog Pwnc

Allan Perry
029 2026 5311
allan.perry@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Hilary Wyman
029 2026 5333
hilary.wyman@wjec.co.uk

Cymwysterau Perthnasol


Newydd
pdf document logo
TGAU Busnes Cymhwysol Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2017 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.