Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Busnes Cymhwysol TAG UG/U

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth sy'n gysylltiedig a'r fanyleb TAG UG/Safon Uwch Busnes Cymhwysol, sydd ar gael yng Nghymru a Lloegr (a addysgir o 2008).


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Cyn-bapurau

Mae cyn-bapurau a chynlluniau marcio ar gael yn rhad ac am ddim.

Gweld Cyn-bapurau

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau DPP.

Ewch i'r Wefan Ddiogel


Am y Cymwysterau Yma

Mae'r TAG UG/Safon Uwch mewn Busnes Cymhwysol yn cynnig profiad dysgu cyfoes ac unigryw i fyfyrwyr sy'n diweddu â chynllun asesu di-bapur. Bydd y myfyrwyr yn ymgymryd ag astudiaethau achos electronig, arholiadau ar-sgrin a thasgau'n seiliedig ar sefydliadau real / realistig. Mae 60% o'r asesu'n fewnol a 40% yn allanol.

Am fwy o wybodaeth ar arholiadau ar-sgrin, ewch i dudalen e-asesu neu cysylltwch â:

Swyddog Cefnogaeth E-Asesu

Laura Crook
029 2026 5328
laura.crook@wjec.co.uk

Cysylltwch â Ni

Swyddog Pwnc

Allan Perry
029 2026 5311
allan.perry@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Hilary Wyman
029 2026 5333
hilary.wyman@wjec.co.uk

Cymwysterau Perthnasol

Newydd
pdf document logo
TAG UG/U Adroddiad Arholwyr Busnes Cymhwysol Haf 2017
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2017 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.