Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Busnes Cymhwysol

Dewisiwch o'r lefelau isod er mwyn cael gafael yn nogfennau allweddol a deunyddiau cwrs eich cymhwyster
Cysylltwch â Ni

Swyddog Pwnc

Allan Perry
029 2026 5311
allan.perry@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Hilary Wyman
029 2026 5333
hilary.wyman@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth E-asesu

Laura Crook
029 2026 5328
laura.crook@wjec.co.uk