Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Saesneg Ychwanegol Llwybrau Mynediad

Byw'n Annibynnol

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth sy'n gysylltiedig a'r fanyleb Llwybrau Mynediad Saesneg Ychwanegol sydd ar gael yng Nghymru a Lloegr.


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw.

Ewch i'r Wefan Ddiogel

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd.

Tanysgrifiwch


Am y Cymhwyster Hwn

Mae Saesneg Ychwanegol yn asesu sgiliau gwybodaeth a dealltwriaeth o destunau llenyddol. Mae hefyd yn asesu gallu'r ymgeiswyr i ddarllen a deall testunau nad ydynt yn ffuglen a thestunau sain/gweledol. Yn ogystal, rhoddir cyfle i ymgeiswyr greu eu naratif eu hunain.

Mae Saesneg Ychwanegol ar gael fel Dyfarniad 8 credyd neu Dystysgrif 13 credyd ar Fynediad 2 a 3 ac fe'i hasesir drwy asesiad mewnol yn unig; nid oes unrhyw arholiadau ar gyfer y cymhwyster hwn. Mae ystod o unedau y gall ymgeiswyr eu dilyn gan ganiatáu canolfannau i ddewis unedau i greu eu cwrs hyblyg eu hunain sy'n addas i anghenion eu dysgwyr. Gellir canfod manylion am holl unedau Saesneg Ychwanegol yn y Llyfryn Saesneg Ychwanegol.

Gall ymgeiswyr hefyd gyfuno unedau o'r gyfres Y Creadigol, Y Cyfryngau a Chelfyddydau Perfformio. Gellir canfod rheolau llawn cyfuno yn y fanyleb Llwybrau Mynediad


Newyddion

NATE
  • CBAC yw un o brif noddwyr cynhadledd flynyddol NATE eleni, fel rhan o bartneriaeth hyd blwyddyn â'r sefydliad.
  • Rydym yn gobeithio ychwanegu unedau ychwanegol at y cymhwyster Saesneg Ychwanegol yn y dyfodol agos a byddem yn hoffi clywen eich barn ar ba gynnwys ychwanegol yr hoffech ei weld. Cwblhewch ein harolwg i roi eich barn am yr unedau cyfredol ac unrhyw rai newydd tebygol.


Cysylltwch â Ni

Swyddog Pwnc

Kirsten Wilcock
029 2026 5303
kirsten.wilcock@wjec.co.uk

Adran Llwybrau Mynediad

Gweinyddiaeth
029 2026 5180
entrypathways@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Lewis Beecham
029 2026 5070
lewis.beecham@wjec.co.uk

Cymwysterau Perthnasol


Newydd
pdf document logo
Adroddiad Saesneg Ychwanegol Llwybrau Mynediad Haf 16
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr 2016 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.