Naid i'r cynnwys

 
 
 

Canfod cymwysterau ac adnoddauMae'r Lefel Mynediad ar gyfer y myfyrwyr hynny nad ydynt wedi cyrraedd Lefel 3 ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3 ac ar gyfer pwy allai TGAU neu GNVQ fod yn amhriodol ar eu cyfer, am ba bynnag reswm.

Prif nodweddion y cymwysterau Lefel Mynediad yw:

  • rhaglenni asesu wedi'u strwythuro'n briodol
  • manylebau a gefnogir gan adnoddau cyffrous a deniadol
  • strwythur cefnogi sy'n cynnwys cyrsiau DPP (HMS) rheolaidd
  • system adborth glir ar gyfer disgyblion ac athrawon
  • athrawon yn chwarae rhan weithredol fel cynhyrchwyr ac aseswyr cyrsiau

Newyddion

Estyniad i'r Manylebau Lefel Mynediad Cyfredol

Mae CBAC wedi cadw'r Manylebau Llwybrau Mynediad canlynol yn unol â'r Cwricwlwm Cenedlaethol yn Lloegr a chyn cyhoeddi canlyniadau'r Adolygiad Cymwysterau yng Nghymru.

CBAC yn hysbysu canolfannau o statws y cymwysterau ar y wefan.

Pwyntiau Perfformiad

Mae'r Adran Addysg newydd ddiwygio'r meini prawf y mae'n rhaid eu cwrdd er mwyn cysylltu cymwysterau â phwyntiau perfformiad. Yn anffodus, ar gyfer mesur perfformiad 2014, ni fydd yr holl gymwysterau Lefel Mynediad a'r cymwysterau hynny ar Lefel 1 nad oes ganddynt gysylltiadau uniongyrchol â chymhwyster Lefel 2 yn cael eu cynnwys yn y tablau hyn ar ôl 2013.

Hyn ond yn berthnasol i ganolfannau yn Lloegr

Mae'r Tystysgrif Lefel Mynediad wedi'u cynnwys erbyn hyn yn y Tablau Perfformiad a Chyrhaeddiad Ysgolion a Cholegau yng nghymru a'r sgorau canlynol am 2013 yn unig:

  • Mynediad 3 - 14 pwynt
  • Mynediad 2 - 12 pwynt
  • Mynediad 1 - 10 pwynt

Gellir dysgu'r rhan fwyaf o'r manylebau ar y cyd â'u cywerthyddion TGAU ac maent yn rhan o'r Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol. 

Y Llwybrau Mynediad yw'r cymwysterau sydd wedi cymryd lle'r manylebau Lefel Mynediad sydd wedi dod i ben.

Cyswllt:

Adran Lefel Mynediad
Ffôn: 029 2026 5444
E-bost: entrylevel@wjec.co.uk

Rhowch wybod i mi

Tanysgrifiwch i gael gwybod trwy e-bost am newyddion a datblygiadau yn y pwnc yma.
Efallai y byddwn am ddefnyddio eich cod post er mwyn anfon gwybodaeth atoch am faterion perthnasol yn eich ardal.